+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Aktuelnosti
03.06.2018.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, 03.06.2016. godine održan je Okrugli sto „Sindrom sagorevanja radnika u Centru za socijalni rad i mogućnosti prevazilaženja istog“ na kojem je učestvovalo 22 stručna radnika iz Centra za socijalni rad Grada Subotice, od kojih su 20 bili aktivni učesnici, 1 predavač ...
Detaljnije >>

01.06.2018.

U cilju skretanja pažnje na potrebe ranjivih kategorija stanovništva, na Trgu slobode dvanaestu godinu za redom održana je manifestacija „Različiti, a isti“, 01.06.2016.godine. Manifestacija je okupila oko 150 učesnika, a ulozi domaćina ove godine je bio Dom za decu sa smetnjama „Kolevka“, Manifestacija „Različiti, a isti“ nastala je pre više od jedne decenije, kada su OISŠ „Žarko Zrenjanin“, ...
Detaljnije >>

30.05.2018.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice 26. i 27.05.2014. godine održana je obuka stručnih radnika za rad u prijemnoj kancelariji .Obuka za prijemne radnike je deo stručne podrške profesionalaca u Centru za socijalni rad koji Republički zavod za socijalnu zaštitu pruža u partnerstvu sa SeKons-Grupom za razvojnu inicijativu . ...
Detaljnije >>

27.05.2018.

Fokus grupe su održane u petak, 27.05.2016.godine u prostorijama Doma Kolevke u Subotici. Cilj im je bio da se održi kratka prezentacija rezultata dobijenih iz upitnika u okviru projekta Podrška maloletnim migrantima bez pratnje u Srbiji, u čijem popunjavanju su učestvovali i radnici iz Centra za socijalni rad Grada Subotice, i to Mario Šili, dipl.pravnik, Anželika Klbeček Mihajlović, dipl.pedagog i Gabriela Knohl, dipl.soc.radnik, ...
Detaljnije >>

27.05.2018.

U petak, 27.05.206. godine održan je Prvi sastanak SKGO (Stalna konferencija gradova i opština) mreže za socijalnu zaštitu čiji je cilj bio razmena iskustava JLS/CSR, a glavne teme skupa su bile sledeće: standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti – licencirani pružaoci usluga socijalne zaštite, zatim uspostavljanje i razvoj kvalitetne usluge, ...
Detaljnije >>

26.05.2018.

U periodu 25-26. maj u Subotici u organizaciji Međunarodne organizacija za migracije (IOM) i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima održana je multisektorska obuka o primeni indikatora za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, u okviru projekta „Jačanje sistema identifikacije i podrške žrtvama trgovine ljudima“, koji finansiraju IOM i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC.  ...
Detaljnije >>

25.05.2018.

U Regionalnoj privrednoj komori je 25.05.2016. godine održan okrugli sto posvećen podršci maloletnim migrantima bez pratnje na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Doma zdravlja, Crvenog krsta i nevladinih organizacija. Okrugli sto u Subotici je jedan od planiranih četiri u okviru višegodišnjeg projekta, čiju realizaciju finansijski podržava Švajcarska. ...
Detaljnije >>

23.05.2018.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu održao je, 23.05.2016. g., promociju svog novog strateškog plana, koji je kreiran za period 2016 - 2020. Promocija je održana u Skupštini AP Vojvodine, a učesnici su bili predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija, pružaoci usluga socijalne zaštite, organizacije civilnog društva, predstavnici lokalnih samouprava, univerzitetski profesori i dr. ...
Detaljnije >>

23.05.2018.

23.05.2016. godine u Beogradu je održan seminar o Prestanku radnog odnosa na kojem je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovala Dubravka Ćećez, dipl.pravnik, Rukovodilac službe za pravne poslove.

Zakon o radu (¸¸Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 75/14), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih pitanja, Zakonom se, između ostalog, uređuju i pitanja koja se odnose na prestanak radnog odnosa. ...
Detaljnije >>

21.05.2018.

U Hotelu "Alfa" u Končarevu kod Jagodine organizovan je trodnevni (19.05.-21.05.2016) skup "Karavan socijalnih radnika" sa međunarodnim učešćem, a centralna tema je "Migracija kao socijalni proces u socijalnom radu". Skup su pozdravili državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Laslo Čikoš i zamenica gradonačelnika Jagodine Snežana Vukašinović. ...
Detaljnije >>

20.05.2018.

U Beogradu, 20.05.2016. godine – Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević upozorio je danas na činjenicu da migrantska kriza još nije gotova i da postoji mogućnost da se svakog časa ponovo pokrene, imajući u vidu broj izbeglica koje se nalaze na grčkoj granici. ...
Detaljnije >>

19.05.2018.

Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa svojim godišnjim planom rada, započela je ciklus obuka koje će, za zaposlene u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, organizovana u više gradova i opština u Republici Srbiji u maju, junu i septembru 2016. godine. ...
Detaljnije >>

11.05.2018.

U sredu, 11.5.2016. godine u sali Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici održana je edukacije bez provere znanja „Primena smernica za srodničko hraniteljstvo“, koju je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. ...
Detaljnije >>

25.04.2018.

Formirana je Lokalna mreža za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima u Subotici, u sklopu projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“ koji sprovodi NVO Atina u partnerstvu sa novosadskim Humanitarnim centrom i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). ...
Detaljnije >>

21.04.2018.

U aprilu mesecu i to 13.04. i 14.04.2016., i 19.04. i 20.04.2016. godine u Subotici, na Otvorenom Univerzitetu, održan je Drugi Modul Edukacije Projektnog menadžmenta na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovali: Nada Vereš, dipl.psiholog, Rukovodilac Centra z asavetovanje i podršku porodici, Boris Telečki, dipl.psiholog, Ljiljana Popović, dipl.soc.radnik, Biljana Ključik, dipl.ekonomista, Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne poslove, Marina Vojnić, dipl.psiholog, Marija Stanković Kuzmanović, dipl.psiholog, Marina Parežanin, dipl. pedagog, Jelena Kuzman, dipl.spec.pedagog i Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra. ...
Detaljnije >>

21.04.2018.

21.04.2016. godine u Novom Sadu održan je radni sastanak povodom predstavljanja rezultata multi-nacionalnog komparativnog istraživanja „Mapiranje usluga podrške za žene i devojčice koje su preživele nasilje u jugoistočnoj Evropi“ na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovali: Nada Vereš, dipl.psiholog, ...
Detaljnije >>

20.04.2018.

U Novom Sadu 20.04.2016. održan je Okrugli sto „Promocija smernica za srodničko hraniteljstvo“ koji organizovan od strane Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, a na kom je iz Centra za socijalni rada Grada Subotice učestvovala Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra. ...
Detaljnije >>

15.04.2018.

15.04.2016. godine u Beogradu je održan Stručni skup „Uloga i značaj radne terapije u oblasti socijalne zaštite“ na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali: Tomislav Jurčić, soc.radnik, Gabriela Knohl, dipl.soc.radnik, Marina Vojnić, dipl.psiholog Vesna Kačar, dipl.soc.radnik, i Melita Pavlović, soc.radnik. ...
Detaljnije >>

14.04.2018.

14.04.2016. godine, Gerontološki centar u Kanjiži je organizovao stručni skup na temu „Treće životno doba – teškoća ili šansa“. Predavači na skupu su bili – Tatjana Daničić, sipl.psiholog i Vladimir Hajder, dipl.pravnik. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su: Jelena Zimonjić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih lica, Marijana Ivković, dipl.psiholog, Sava Tabaković, dipl.pravnik, Rada Božić, dipl.soc.radnik i Ljiljana Popović, dipl.soc.radnik. ...
Detaljnije >>

14.04.2018.

14.04.2016. godine u Kragujevcu je održan, sada već tradicionalni, Godišnji sastanak vezan za Tretman počinilaca nasilja na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali Rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici Nada Vereš, dipl.psiholog i Boris Telečki, dipl.psiholog. ...
Detaljnije >>

29.03.2018.

U Malom Iđošu je 29.03.2016. godine održan Stručni skup sa temom „Usluga geronto-domaćina – rešenje za stare, usamljene i bespomoćne ljude“ na kom su iz Centra za socijalni rad Grads Subotice učestvovale Branka Ljuboja, dipl.soc radnik i Ljubica Zec, socijalni radnik, obe voditelji slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih lica. ...
Detaljnije >>

24.03.2018.

U Beogradu, 24.marta 2016. godine, je pod organizacijom Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu i u saradnji sa centrom za integraciju mladih održan Stručni skup „Praksa i potencijali u oblasti zaštite dece u Srbiji“ na kom je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih. Ovaj stručni skup je deo sktivnosti Regionalnog projekta „Regionalni resursni centar za zaštitu dece za jugoistočnu Evropu“ kojim koordinira regionalna regionalna kancelarija međunarodne organizacije „Terre des Hommes“ iz Budimpešte, a realizuju ga partnerske organizacvije iz 8 zemalja u regionu. ...
Detaljnije >>

17.03.2018.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde, u okviru realizacije aktivnosti u projektu “Zaustavi-Zaštiti-Pomozi-snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini” počeo je sa organizovanjem obuka za primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji će stupiti na snagu 01. 06.2017. ...
Detaljnije >>

16.03.2018.

16.03.2016. je u Novom Sadu održano Jednodnevno savetovanje - „Godišnji finansijski izveštaj direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu i aktuelnosti u reformi javnog sektora“. Savetovanje je bilo namenjeno direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta RS, teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i njihovim korisdnicima, nezavisnim organima i drugim organima i organizacijama. ...
Detaljnije >>

15.03.2018.

15. marta 2016. godine sproveden je projekat „Implementacija programa za primenu skale za procenu funkcionalne efikasnosti“ pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošlkjavanje, boračka i socijalna pitanja. ...
Detaljnije >>

09.03.2018.

U Subotici je dana 08.03.2017. godine svečano otvoren renovinari Centar za socijalni rad Grada Subotice, čiju rekonstrukciju je sa 70.000,00 dolara finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Rekonstrukcija je obuhvatila stolarske i bravarske radove, opremanje kancelarija, ...
Detaljnije >>

21.02.2018.

U zgradi skupštine AP Vojvodine 20.02.2014. godine održana je tribina pod nazivom „ Stručna podrška centrima za socijalni rad u AP Vojvodini“ . Na tribini je sumiran godišnji rad grupnih supervizija u 2013.godini, predstavljen je godišnji plan rada sa supervizorima za 2014. g, kao i planovi stručne podrške voditeljima slučaja i pravnicima. ...
Detaljnije >>

20.02.2018.

Pokrajinski sekretarijat za privredu , zapošljavanje i ravnopravnost polova organizovao je sastanak na temu unapređenja položaja Roma u Republici Srbiji , koji je održan 20.02.2014.godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine . ...
Detaljnije >>

13.02.2018.

Ministar Aleksandar Vulin uručio je 13.02.2016. (subota) u Domu za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ ključeve automobila namenjenih centrima za socijalni rad na teritoriji Vojvodine.

Donacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobili su centri u Subotici, ...
Detaljnije >>

11.02.2018.

U okviru projekta „Unapređenje profesionalne podrške – važan korak u inkluziji dece“ održana je stručna obuka koja je namenjena članivima/cama i koordinatorima/kama svih interresornih komisija (IRK) u Srbiji radi unapređenja kvaliteta rada istih. ...
Detaljnije >>

10.02.2018.

Centar za socijalni rad Kanjiža uz podršku kancelarije UNICEF-a u Srbiji organizovao je seminar pod nazivom „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece u vanrednim situacijama“. Seminar je održan 10.02.2016. godine (sreda) u Kanjiži u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. ...
Detaljnije >>

05.02.2018.

05.02.2016. godine (petak) jednodnevnom savetovanju pod nazivom „Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2015. godinu i aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava“, koje se održalo u Novom Sadu, iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala je Biljana Ključik, dipl.ekon., ...
Detaljnije >>

29.01.2018.

29.01.2016. godine u Klubu Roditelja koji se nalazi u prostorijama Kancelarije za mlade Grada Subotice održan je sastanak u vezi pokretanja i realizacije akcija za pomoć socijalno ugroženoj deci na kom je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice ...
Detaljnije >>

28.01.2018.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada organizovala je okrugli sto „Analiza lokalnih politika i praksi prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji“ koji je bio održan u četvrtak 28.01.2016. godine u hotelu Gloria u Subotici. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“. ...
Detaljnije >>

11.02.2016.

11.02.2016. (četvrtak) godine održana je Tribina za supervizore/ke, koja se održava svake godine da bi se sumirao rad istih tokom protekle godine. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice tribini koja je održana u Dečijem selu „Dr. Milorad Pavlović“ prisustvovali su supervizori Službe za zaštitu dece i mladih i Službe za zaštitu odraslih ...
Detaljnije >>

|<   |   <   |    1   |    2   |    3   |    >   |    >|