+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Aktuelnosti
05.11.2018.

U Kanjiži, 05.11.2014. godine organizovani su susreti direktora centara za socijalni rad. Domaćin susreta bio je Centar za socijalni rad Kanjiža, a pored direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijane Prćić, prisustvovali su i predstavnici CSR Bačka Topola, sa Malim Iđošem, CSR Čoka, CSR Senta, CSR Ada i CSR Kikinda. ...
Detaljnije >>

05.11.2018.

Dana 05.11.2015. godine u Novom Sadu održan je okrugli sto na temu „Evaluacija primene Nacionalne strategije o starenju 2006 - 2015. i predlozi za novi strateški okvir“. Okrugli sto je realizovan u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja, a uz podršku kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja. ...
Detaljnije >>

31.10.2018.

U organizaciji Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada, visokoškolske jedinice u Subotici i Gradske biblioteke , 31.10.2014.godine održana je tribina "Zaustavimo nasilje".
Na tribini su govorili Mirjana Tatić Gorčik, psiholog u Službi za zaštitu dece i mladih Centra za socijalni rad Grada Subotice, Livija Panić Miletić, zamenik Osnovnog javnog tužioca u OJT Subotica, Milena Radivojev, sudija Višeg suda Subotica, Biljana Stoparić, sudija Višeg suda Subotica, dr. Duško Špirta, psihijatar u Opštoj bolnici Subotica i prof. dr Zoran Pavlović, šef krivočnopravne katedre Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada. ...
Detaljnije >>

30.10.2018.

U Subotici, 30.10.2014. godine potpisan je prvi protokol o saradnji kojim se predviđa radna aktivacija korisnika novčane socijalne pomoći. Protokol je potpisan između direktorke Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijane Prćić i direktora JKP „Čistoća i zelenilo“, Slobodana Milošev. ...
Detaljnije >>

30.10.2018.

Komora socijalne zaštite i Zajednica klubova lečenih alkoholičara organizovala je Simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Simpozijum o bolestima zavisnosti”, koji je održan od 29.-30. oktobra 2015. godine u Subotici. Skupu su prisustvovali predstavnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije iz oblasti bolesti zavisnosti. ...
Detaljnije >>

28.10.2018.

U organizaciji Subotičke mreže za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima, čiji je koordinator Centar za socijalni rad Grada Subotice, dana 28.10.2014. godine u sali 213, Otvorenog univerziteta u Subotici održana je interaktivna tribina pod nazivom „Priče o AZILU i TRGOVINI LJUDIMA!“. Tribinu je otvorila Dijana Prćić, direktoka Centra za socijalni rad Grada Subotice, a prisustvovali su građani, učenici srednjih škola, kao i predstavici instititucija i organizacija sa teritorije grada Subotice. ...
Detaljnije >>

28.10.2018.

U Novom Sadu je 28.10.2015. godine održan sastanak supervizora Centra za socijalni rad Grada Subotice i Centra za socijalni rad Grada Novog Sada. Ovo je jedan u nizu sastanaka, koji je održan uz podršku pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, a koji se bavio problemima nasilja u porodici . Teme ovog sastanka su, za razliku od većine dosadašnjih skupova, bile „Rad sa počiniocima nasilja“ i „Iskustva i izazovi u praksi“ u rešavanju problema nasilja u porodici. ...
Detaljnije >>

28.10.2018.

U cilju promovisanja etičkih načela i predstavljanja Kodeksa profesionalne etike, Komora socijalne zaštite je organizovala tribinu pod nazivom „Predstavljanje Kodeksa profesionalne etike stručnih radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti“. Tribina je održana 28.10.2015. godine u Subotici, u Dnevnom klubu za stare, Šantićeva 27A. ...
Detaljnije >>

27.10.2018.

U prostorijama Centra za socijalni Grada Subotice, dana 27.10.2014.godine održan je sastanak sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola, sa ciljem razmene iskustava, kao i unapređenja dalje saradnje. ...
Detaljnije >>

25.10.2018.

U okviru projekta „Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“ koji je započeo 01.04.2011. godine, u Centru za socijalni rad Grada Subotice 24.10.2014. godine, Udruženje građana „Amity“ održalo je sastanak sa stručnim radnicima kao završnu aktivnost u realizaciji pomenutog projekta. ...
Detaljnije >>

25.10.2018.

Beograd, 22.-25.10.2015.

Savez društava psihoterapeuta u Srbiji organizovao je peti Kongres psihoterapeuta Srbije pod nazivom“Ljubav i psihoterapija“ u Beogradu od 22.-25.10.2015.godine u hotelu M-Best Western u Beogradu.Na kongresu je bio prijavljen veliki broj radova , pa su učesnici imali priliku da prisustvuju brojnim usmenim prezentacijama , predavanjima i radionicama psihoterapeuta iz različitih modaliteta. ...
Detaljnije >>

24.10.2018.

Od 19.-22.10.2017. godine u Beogradu je održan VII kongres Psihoterapeuta Srbije u organizaciji Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Centralna tema kongresa je bila: „Moć psihoterapije“. Učešće na kongresu su pored domaćih psihoterapeuta uzeli i brojni stručnjaci ove oblasti iz inostranstva ...
Detaljnije >>

23.10.2018.

Direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić, 22. i 23. oktobra 2014. godine, u Somboru, prisustvovala je seminaru na temu „ Uticaj pozitivnih propisa na efikasnost pružanja usluga i realizacije projekata socijalne zaštite“, namenjen direktorima centara za socijalni rad iz gradova/opština sa područja Autonomne Pokrajine Vojvodine. ...
Detaljnije >>

23.10.2018.

U okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji se realizuje u saradnji Ministarstva pravde , Ministarstva za rad,zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja i UNICEF-a i finansiran je kroz program Evropske unije IPA 2013. čija se jedna komponenta odnosi na unapređenje zaštite dece oštećenih i svedoka krivičnih dela , Pravosudna akademija je organizovala informativne sesije na temu zaštite maloletnog lica kao oštećenog i svedoka u krivičnom postupku . ...
Detaljnije >>

22.10.2018.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u skopu projekta "Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu" koji se realizuje u partnerstvu sa Unicefom, organizovao je okrugli sto na temu "Ujednačavanje stručnih pristupa i postupaka u realizaciji srodničkog hraniteljstva". Skupu, koji je održan 22.10.2015.godine u prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Sadu , prisustvovala je Vesna Margaretić , ...
Detaljnije >>

18.10.2018.

Obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u okviru kojeg je potpisan Memorandum o multisektorskoj saradnji između članica Lokalne mreže za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice. : ...
Detaljnije >>

18.10.2018.

Subotička mreža za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima, čiji je koordinator Centar za socijalni rad Grada Subotice, 18.10.2014. godine obeležila je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, pod sloganom „ Svi različiti, a jednaki“!. ...
Detaljnije >>

16.10.2018.

Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarvu za rad i socijalnu politiku Vlade Republike Srbije je pohvalila rad subotičkog Centra za socijalni rad, rekavši da ova ustanova uspeva da odgovori na zahteve 140 hiljada građana iz 19 naselja i da spade u red najboljih u zemlji. To je potvrdio i pomoćnik pokajinskog sekretara za zdravstvo, socijlanu politiku i demografiju Tomislav Bogunović, koji je rekao da je subotički Centar za socijalni rad postavio visoke standard u radu. ...
Detaljnije >>

14.10.2018.

Održana tribina pod nazivom „Trgovina ljudima nije mit“ u amfiteatru Nove opštine u Subotici, kao nastavak aktivnosti Lokalne mreže za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima. Tribini je prisustvovalo oko 150 učenika osnovnih i srednjih škola u Subotici ...
Detaljnije >>

13.10.2018.

Ove godine u organizaciji humanitarne organizacije organizacije Caritas je na Trgu slobode je obeležen "1 Oktobar ", Međunarodni dan starih. Pored predstavnika Grada Subotica, prisustvovali su predstavnici Apoteke Subotica, Doma zdravlja Subotica, Crvenog krsta Subotica, Gerontološkog centra Subotica, Udruženjea penzionera, kao i predstavnici Centra za socijalni rad Grada Subotica, Služba za zaštitu odraslih i starih. ...
Detaljnije >>

13.10.2018.

Na osnovu Pravilnika o hraniteljstvu Centar za socijalni rad je sproveo postupak preispitivanja opšte podobnosti hranitelja. Postupak je sproveden u periodu od početka maja 2015. do kraja juna 2015. godine . U organizaciji i realizaciji ovog postupka učestvovali su stručni radnici Centra za socijalni rad Grada Subotice koji poseduju sertifikate za rad sa hraniteljima ...
Detaljnije >>

11.10.2018.

11.10.2018. je u prostorijama CSR u organizaciji Centra za savetovanje i podršku porodici održan okrugli sto "Karakteristike korisnika i našin njihovog upućivanja u Savetovalište pri CSR” namenjen stručnim radnicima iz Centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodina koji poseduju licence za obavljanje specijalizovanih poslova. ...
Detaljnije >>

08.10.2018.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, 07.10.2014. godine i 15.10.2014.godine održani su sastanci članica Lokalne mreže za podršku i prevenciju trgovine ljudima. Tema sastanaka bila je definisanje akcija u okviru projekta „Otvaranje dijaloga između migranata i građana o međusobnoj toleranciji i nenasilju“. Takođe na sastancima su dogovorene dalje aktivnosti mreže u obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18.10.2014. godine. ...
Detaljnije >>

02.10.2018.

U četvrtak, 02.10.2014. godine u hotelu President, na Paliću održana je diskusija o lokalnim odgovorima na izazove alarmantnog uvećanja broja migranata u Subotici. Okupljeni profesionalci iz različitih institucija i organizacija razgovarali su o tome šta gradska vlast i građani Subotice mogu i treba da preduzmu kako bi omogućili uspešno i bezbedno prihvatanje migranata u azilnim Centrima u Srbiji. Posebna pažnja posvećena je izloženosti migranata riziku od različitih vidova nasilja i trgovine ljudima, što je, od strane EU, prepoznato kao jedan od ključnih problema čijem rešavanju Republika Srbija treba da se posveti. ...
Detaljnije >>

01.10.2018.

Kao i prethodnih godina, humanitarna organizacija „Caritas“ organizovala je obeležavanje Međunarodnog dana starih, 01.10.2014. godine na Trgu slobode u Subotici. Tom prilikom okupile su se organizacije i institucije koje brinu o najstarijim sugrađanima, kako bi ih informisali o svim vidovima pomoći koju mogu da dobiju. ...
Detaljnije >>

29.09.2018.

Direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić, prisustvovala je sastanku direktora koji je održan 29.09.2014. godine u Kuli, a pored direktora CSR Grada Subotice, sastanku su prisustvovali i direktori centara za socijalni rad Odžaci, Sombor, Apatin, Kula i Bačka Topola, kao i Državni sekretar sa socijalnu politiku i brigu o porodici Laslo Čikoš, direktorka Komore socijalne zaštite Srbijanka Đorđević i direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Rada Mitrović. ...
Detaljnije >>

29.09.2018.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija u okviru Projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ organizovala je trening trenera koji će na teritoriji Republike Srbije sprovoditi obuke za profesionalce iz sistema alternativne brige o pravima dece.Projekat ima za cilj da doprinese boljoj praksi ostvarivanja prava dece u okvirima alternativne brige. ...
Detaljnije >>

24.09.2018.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice, dana 24.09.2014. godine održan je sastanak sa predstavnicima Policijske Uprave ispostava Centar I, i Centar II u Subotici.

Tema sastanka bila je unapređenje saradnje ovih institucija, ...
Detaljnije >>

09.09.2018.

Direktorka Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić, je 09.09.2014. u prostorijama Centra za socijalni rad predstavnicima 23 osnovne škole sa područja grada i prigradskih naselja dodelila poklone u vidu četiri lopte za odbojku i košarku .Ovaj skup predstavlja nastavak dosadašnje uspešne saradnje Centra za socijalni rad i škola . Naime od 66 prijava za sumnju na zlostavljanje i zanemarivanje dece koje su upućene Centru za socijalni rad , 24 prijave su stigle iz škola koju deca pohađaju. ...
Detaljnije >>

08.09.2018.

Projekat „Budi svoj -Pokreni se“ je namenjen mladima koji uskoro izlaze iz hraniteljskih porodica i započinju samostalan život. Kroz ovaj projekat mladima, u ovom osetljivom životnom dobu, pružiće se podrška i pomoć u radu na sebi, na razvijanju veština značajnim za emancipaciju i samostalan život . Projekat je namenjen kako mladima koji će se naći na novoj životnoj prekretnici , tako i njihovim hraniteljima kako bi se i jedni i drugi što bolje pripremili za nastupajuće životne cikluse koji očekuju ove mlade nakon izlaska iz hraniteljskih porodica. ...
Detaljnije >>

08.09.2018.

Centru za socijalni rad Grada Subotice odobrena su sredstva za sprovođenje Javnog rada , nakon raspisanog Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica , a na koji je Centar za socijalni rad aplicirao , u svojstvu poslodavca-izvođača javnog rada. Odlukom o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na ovim poslovima će biti angažovana tri dipl. pravnika koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica . ...
Detaljnije >>

11.08.2018.

Dana 11.08.2014. godine u pre podnevnim časovima Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin uručio je licencu za rad privatnom Domu za smeštaj starih lica „Baćo i Nana“ u Subotici, a u sklopu aktivnosti koje imaju za cilj uvođenje reda u ovu oblast socijalnog zbrinjavanja. Gospodin Aleksandar Vulin sastao se sa gradonačelnikom Jeneom Maglai koji je istakao da je jedan od prioriteta grada ojačavanje kapaciteta Centra za socijalni rad. ...
Detaljnije >>

11.08.2018.

U periodu od 03-05.07.2015.godine u Srbobranu je održana 11. Sportska olimpijada radnika Vojvodine . Naš region predstavljao je i Centar za socijalni rad Grada Subotice. Predstavnik centra bila je Branka Ljuboja , dipl.socijalni radnik , a takmičila se u sportskoj disciplini tenis, pojedinačno ( žene preko 40. godina ) i osvojila treće mesto i bronzanu medalju , ...
Detaljnije >>

16.07.2018.

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, tačnije 30. jula održan je sastanak multisektorske saradnje u Centru za socijalni rad Grada Subotice, gde je rezimiran dosadašnji rad mreže i najavljene predstojeće aktivnosti iste.

30. jul - Svetski dan bortbe protiv trgovine ljudima proglašen je 18.12.2013 od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. ...
Detaljnije >>

09.07.2018.

Potpisan je protokol o saradnji Centra za socijalni rad i Udruženja za pomoć i podršku osobama koje žive sa HIV virusom „Stav+“. Protokolom je definisano da se poboljša saradnja u vidu prevencije i pružanja usluga u oblasti socijalne zaštite. ...
Detaljnije >>

30.06.2018.

30.06.2014.godine u Kanjiži je održan okrugli sto u okviru projekta SEEMIG Upravljanje migracijama i posledice migracija u Jugoistočnoj Evropi-transnacionalne aktivnosti ka strategijama zasnovanim na dokumentaciji , koji za cilj ima da istraži prirodu podataka koji su potrebni lokalnim samoupravama radi kreiranja lokalnih strategija koje se bave migracijama stanovništva , tržištem rada i demografskim procesima. ...
Detaljnije >>

29.06.2018.

Zaposleni u Centru za socijalni rad Grada Subotice organizovali su dobrovoljnu akciju čišćenja dvorišta Centra ...
Detaljnije >>

26.06.2018.

Konferencija “Školovanje, rad i stanovanje osoba sa invaliditetom” je, u organizaciji Nezavisnog udruženja novinara Srbije, održana u Subotici , 26.06.2014 . Subotički novinari, predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, lokalne samouprave i Centra za socijalni rad razgovarali su na današnjoj konferenciji o svim izazovima izveštavanja o osobama sa invaliditetom, kao jedne od ugroženih društvenih grupa, odnosno o izazovima sa kojima se članovi te grupe svakoga dana suočavaju. ...
Detaljnije >>

25.06.2018.

Dana 25.06.2014.god. Udruženje „ Zajedno“ je organizovalo Panel diskusiju na temu „STANOVANJE UZ PODRŠKU OSOBA SA INVALIDITETOM“.

Panel diskusija je deo aktivnosti u projekta Korak ka usluzi „Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom“ koji je finansiran od strane Trag fondacije i ima za cilj informisanje stručne i šire javnosti o pomenutoj usluzi u oblasti socijalne zaštite. ...
Detaljnije >>

21.06.2018.

Treća svečana dodela „Subotičkog Oskara popularnosti „ održana je u nedelju 21.06.2015.godine u hotelu “ Patria“. organizator manifestacije je bila NVO Hera . Među dobitnicima plakete , Oskara i medalje za 2014 .godinu je dipl.socijalni radnik Centra za socijalni rad Milan Margaretić. ...
Detaljnije >>

20.06.2018.

Petak 20.06.2014 zgrada Nove opštine, sala 6 u Subotici, u okviru projekta "Otvaranje dijaloga u lokalnim zajednicama između građana i migranata o međusobnoj toleranciji i nenasilju" koji sprovode NVO Atina i APC, održan fokus grupni intervju sa predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva. ...
Detaljnije >>

20.06.2018.

U Novom Sadu, 20.06.2016. u Velikoj sali Skupštine grada Novog Sada održan je Novi poziv za dostavu predloga projekata koji dalje unapređuju oblast socijalne inkluzije u Srbiji pod nazivom „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja“ na kojem je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala Marina Vojnić, ...
Detaljnije >>

20.06.2018.

Povodom Međunarodnog dana izbeglica, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević, otvorio je u ponedeljak, 20. juna 2016. godine, u 15:30 sati u hotelu ,, Galerija“ u Subotici ( Matije Korvina br. 17) Okrugli sto ,, Ljudska prava migranata i izbeglica“. ...
Detaljnije >>

19.06.2018.

19.06.2014. godine u Bačkoj Topoli je održan okrugli sto sa temom „ Uloga centara za socijalni rad u pripremi za osnivanje i početak rada centara za porodični smeštaj i usvojenje u AP Vojvodini„. ...
Detaljnije >>

17.06.2018.

Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih, je ispred Centra za socijalni rad Grada Subotice 17.06.2016. godine učestvovala na održanoj obuci pod nazivom „Neverbalna komunikacija kao mehanizam u pružanju neposredne podrške maloletnim migrantima“ u Privrednoj komori Subotice, čiji je cilj bio senzibilizacija profesionalaca, pružalaca usluga za potrebe maloletnih migranata i unapređenje njihovih kompetencija za korišćenje neverbalne komunikacije u pružanju neposredne podrške maloletnim migrantima. ...
Detaljnije >>

09.06.2018.

Asocijacija centara za socijalni rad Srbije u saradnji sa Udruženjem stručnih radnika socijalne zaštite Srbije i uz podršku Ministarstva za rad , zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovala je stručni skup sa temom „ Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite „ koji je održan u Vrnjačkoj Banji od 09.06. do 10. 06. 2014.godine. Tokom ovog dvodnevnog skupa učesnicima su se obratili Alesandar Vulin , Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja , Branka Gajić , pomoćnik ministra , Zoran Polić, predstavnik Asocijacije centara za socijalni rad i drugi. ...
Detaljnije >>

07.06.2018.

06.06. i 07.06.2016. godine održana je obuka „Uloga centra za socijalni rad u primeni vaspitnih naloga“ u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Smederevu na kojoj je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovalo 9 stručnih radnika: Milan Margaretić, dipl.soc.radnik, Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Mirjana Tatić Gorčik, dipl.psiholog, ...
Detaljnije >>

04.06.2018.

Dana 04.06.2018. godine Centar za socijalni rad Grada Subotice posetila je Mateja Neorčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i zamenici šefova misija zemalja Evropske unije u Republici Srbiji. Sredstvima EU, u okviru podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, početkom 2018. godine izvršena je zamena azbestnog krova na zgradi Centra za socijalni rad Grada Subotice koji je zamenjen novim, energetski efikasnim krovom u skladu sa standardima životne sredine. ...
Detaljnije >>

03.06.2018.

U Subotici na Paliću je 02.06. i 03.06.2016. godine održan XXVIII međunarodni naučni skup koji je organizovao Institut za kriminološka i sociološka istraživanja pod nazivom „Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust“. ...
Detaljnije >>

03.06.2018.

U petak, 03.06.2016. godine u sali Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici održana je edukacije bez provere znanja „Primena smernica za povremeni porodični smeštaj“, koju je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Edukacija je organizovana kao aktivnost u projektu koji Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu ...
Detaljnije >>

|<   |   <   |    1   |    2   |    3   |    >   |    >|