+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Aktuelnosti
18.03.2020.

Kao psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, savetnici i psihoterapeuti, prioritet nam da koristimo psihološka znanja kako bismo u ispravnoj komunikaciji o virusu pomogli i podržali ljude da umanje anksioznost i prilagode se visokostresnoj situaciji. Stoga su u nastavku navedeni neki korisni saveti o tome kako se najbolje prilagoditi izolaciji. ...
Detaljnije >>

29.01.2020.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice, 29.01.2020. godine održana je edukacija bez provere znanja „ Uticaj emocija na ponašanje deteta“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, a u cilju podrške stručnim radnicima u centrima za socijalni rad i ustanovama za smeštaj dece i mladih. ...
Detaljnije >>

29.01.2020.

Dana 28. i 29.01.2020. godine u Kaštelu Ečka, „ Lovački dvorac“, održan je seminar na temu „ Jačanje kapaciteta institucija za promociju važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom“, uz finansijsku podršku UN Women. ...
Detaljnije >>

12.11.2019.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice 12.11.2019. godine održan je okrugli sto za pravnike zaposlene u centrima za socijalni rad pod nazivom „Lišenje roditeljskog prava“ u organizaciji Pokrajinsk og zavoda za socijalnu zaštitu. Nakon pozdravne reči direktorke Centra za socijalni rad Grada Subotice Miroslave Bagavac, Sanja Grmuša iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu iznela je teorijsko razmatranje lišenja roditeljskog prava dok je prikaz slučaja iznela Stanija Perić, dipl.pravnik Centra za socijalni rad Grada Subotice. ...
Detaljnije >>

08.11.2019.
29.10.2019.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice 29.10.2019. godine održane su dve obuke, obuka za profesionalce i stručne radnike i obuka za hranitelje i roditelje dece sa smetnjama u razvoju u organizaciji Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. ...
Detaljnije >>

28.10.2019.

U Beogradu je od 24. do 27. oktobra 2019. godine organizovan deveti Kongres psihoterapeuta Srbije sa centralnom temom Kongresa „Sloboda i psihoterapija“ u organizaciji Saveza društva psihoterapeuta Srbije.

Savez društva psihoterapeuta Srbije svake godine u oktobru organizuje Kongres psihoterapeuta Srbije, nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem. ...
Detaljnije >>

20.10.2019.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, od 18. do 20.10. ...
Detaljnije >>

27.06.2019.

Povodom isteka mandata direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice Miroslave Bagavac, Upravni odbor Centra za socijalni rad Grada Subotice je na sednici održanoj 07.05.2019. godine doneo Odluku o raspisivanju konkirsa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice za mandatni period od četiri godine. ...
Detaljnije >>

10.04.2019.

Centar za socijalni rad grada Subotica, vršiće preispitivanje uslova za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć korisnika, koji to pravo koriste u neograničenom trajanju, u skladu sa čl. 96 zakona o socijalnoj zaštiti.

Preispitivanje navedenog prava (revizija) obavljaće se ...
Detaljnije >>

29.12.2018.

Vesna Margaretić, diplomirani socijalni radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih u Centru za socijalni rad Grada Subotice, dobitnica je priznanja „Čovek godine“ koju treću godinu zaredom dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u cilju pružanja podrške i isticanja pojedinaca koji su svojim radom doprineli unapređenju socijalne zaštite.

Tim povodom, dobitnicu nagrade, Vesnu Margaretić, i direktorku Centra za socijalni rad Grada Subotice, Miroslavu Bagavac, ...
Detaljnije >>

28.12.2018.

Tokom ove godine iz gradske kase za socijalnu zaštitu izdvojeno je oko 250 miliona dinara, odnosno pet odsto ukupnog budžeta, dok je od republike i donatora u naš grad stiglo još oko 100 miliona, što Suboticu svrstava među prve lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Izdavanja jesu velika, ali je i broj korisnika veliki i meri se desetinama hiljada ljudi. Primera radi, samo je oko sedam hiljada starijih od 65 godina kojima grad subvencioniše prevoz, ...
Detaljnije >>

28.12.2018.

Završen je projekat u oblasti Društvenog i humanitarnog rada - „Ruka ruci u Subotici“ , realizovan od strane EKUS Centra „Mostovi“, a uz podršku Grada Subotice, g-dina Milimira Vujadinovića, Centra za socijalni rad, i prijatelja Projekta: JKP „Čistoća i Zelenilo“ i Vulkanizerske radnje BS.

Osnovni cilj Projekta bio je da deca i mladi različitih saznajnih, motornih, intelektualnih i sveukupnih psiho-fizičkih sposobnosti, kao i drugih mogućnosti i veština, razviju osećaj za dobro, ...
Detaljnije >>

21.12.2018.

U Narodnom pozorištu u Beogradu, 21.12.2016. godine, svečano je uručena nagrada „Čovek godine“ Vesni Margaretić, Rukovodicu Službe za zaštitu dece i omladine u Centru za socijalni rad Grada Subotice. Nagrada „Čovek godine“ je ustanovljena poslednje tri godine i dodeljuje je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u cilju pružanja podrške i isticanju pojedinaca koji su svojim radom doprineli unapređenju socijalne zaštite. ...
Detaljnije >>

21.12.2018.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice u periodu od 06.11 do 02.12.2017. godine realizovan je „Program obuke profesionalaca za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima.

Obuka se sastojala od sedam radionica koje su realizovali ovlašćeni treneri, psihoterapeuti iz organizacije civilnog društva „Krizni centar za muškarce“. ...
Detaljnije >>

18.12.2018.

Grad Subotica je u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotice organizovao obuku „Upravljanje projektnim ciklusom“ koja je bila sprovedena 17. i 18.12.2015. godine (u četvrtak i petak).

Obuka pokriva oblasti neophodne za sagledavanje PCM-a, što uključuje podnošenje projektnih prijava, kao i implementaciju projekata (domaćih i EU). ...
Detaljnije >>

17.12.2018.

Povodom obeležavanja završetka projekta „Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima“ u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, 17.12.2014. godine, stručni radnici koji su učestvovali u projektu održali su tribinu sa ciljem predstavljanja rezultata sprovođenja tretmana za počinioce nasilja. ...
Detaljnije >>

17.12.2018.

U četvrtak, 17.12.2015. godine u zgradi Narodne banke Srbije u Beogradu, održana je Međunarodna konferencija „Procena vrednosti i efekata deinstitucionalizacije u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji“, na kojoj je iz Centra za Socijalni rad Grada Subotice prisustvovala Dragica Radulović, dipl.soc.radnik. ...
Detaljnije >>

13.12.2018.

U Subotici održan Stručni skup za zaposlene u socijalnoj zaštiti, međunarodnog karaktera, u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Komore socijalne zaštite. ...
Detaljnije >>

12.12.2018.

Održano predavanje „Trgovina ljudima nije mit“ u Osnovnoj školi „Sečenji Ištvan“ u Subotici koje je bilo namenjeno nastavnom kadru škole i učenicima, kao nastavak aktivnosti Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima. ...
Detaljnije >>

11.12.2018.

IX Godišnja Konferencija budžetskih korisnika je održana 11.12.2015. (petak) u Sava Centru, u Beogradu na temu: „REFORMA JAVNOG SEKTORA U PRAKSI” (SMERNICE ZA POSLOVANJE u 2016.) Na dan održavanja Konferencije održala su se i dva seminara – Seminar 1:„Optimizacija kadrovske strukture u budžetskim organizacijama“ i Seminar 2: „Novine u popisu imovine i obaveza za 2015. kod korisnika javnih sredstava“. ...
Detaljnije >>

10.12.2018.

U Beču je održana edukativna radionica na temu „Poboljšanje osetljivosti rodnih pitanja u socijalnim uslugama za osetljive grupe na Zapadnom Balkanu“. Učesnici ove radionice bili su sa područja Bosne i Hercegovine , Makedonije i Kosova , kao i predstavnici Republike Srbije. ...
Detaljnije >>

08.12.2018.

U okviru Gerontološkog centra Subotica 08.12. (utorak) je otvoren Dom za negu, površine oko 700 kvadratnih metara u kome će biti smešteno 66 korisnika. U izgradnju i opremanje objekta u Sarajevskoj ulici Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uložilo je 60 miliona dinara. ...
Detaljnije >>

08.12.2018.

Edukаcijа bez provere znаnjа pod nаzivom “Stručnа podrškа supervizorimа u reаlizаciji edukаtivnih skupovа” u orgаnizаciji Tаtijаne Grnčаrski, dipl.socijаlnog rаdnikа iz Pokrаjinskog zаvoda zа socijаlnu zаštitu održаo se 08.12.2015. godine (utorak ) u Subotici u prostorijama Centra za Socijalni rad. Skup je bio nаmenjen supervizorimа sа teritorije AP Vojvodine. ...
Detaljnije >>

03.12.2018.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu AP Vojvodine nastavlja započetu stručnu podršku voditeljima slučaja u centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine, i to voditeljima slučaja iz Službe za decu i mlade u formi okruglog stola. Planiranu podršku voditeljima slučaja iz Službe za decu i mlade pružale su savetnice za socijalnu zaštitu iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Snežana Ćorić i Tatijana Grnčarski. ...
Detaljnije >>

03.12.2018.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, ustanovljen je 1992. godine na Generalnoj skupštini UN sa ciljem da se u celom svetu prava, šanse i mogućnosti osoba sa invaliditetom unaprede i da im se omogući ravnopravno učešće u društvu. Problemi protiv kojih se osobe sa invaliditetom bore su pre svega siromaštvo, mogućnosti prevoza, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društvenog i političkog života. ...
Detaljnije >>

02.12.2018.

U prostorijama Centra za socijalni rad Senta, 02. decembra 2015. (sreda) održan je sastanak direktora Centara za socijalni rad Sente, Subotice, Kanjiže, Bačke Topole, Malog Iđoša, Bečeja, Temerina, Novog Kneževca i Čoke. Cilj skupa je bio sagledavanje trenutnog stanja u oblasti porodičnih odnosa i maloletničke delinkvencije. ...
Detaljnije >>

30.11.2018.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu organizovao je edukaciju za pravnike pod nazivom „Učešće srodnika u izdržavanju korisnika pre i posle sudske odluke“ koja se održala u Somboru 30.11.2015. godine (ponedeljak) sa ciljem jačanja profesionalnih kapaciteta pravnika zaposlenih u centrima za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine i obuhvaćeno je ukupno 18 pravnika iz 7 centara (Subotice, Apatina, Ade, Sente, Odžaka, Stare Pazove i Sombora). ...
Detaljnije >>

30.11.2018.

Dana, 30.11.2015. (ponedeljak) u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, sa početkom u 12 sati, održano je predstavljanje rezultata Tretmana za počinioce nasilja u partnerskim odnosima. Na predstavljanju prisustvovali su i predstavnici CSR Subotica ,odnosno Centra za savetovanje i podršku porodici, Nada Vereš, psiholog i Boris Telečki, psiholog, sa direktorkom Miroslavom Bagavac na čelu. ...
Detaljnije >>

30.11.2018.

Dana, 30.11.2015. (ponedeljak) u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, sa početkom u 12 sati, održano je predstavljanje rezultata Tretmana za počinioce nasilja u partnerskim odnosima. Na predstavljanju prisustvovali su i predstavnici CSR Subotica ,odnosno Centra za savetovanje i podršku porodici, Nada Vereš, psiholog i Boris Telečki, psiholog, sa direktorkom Miroslavom Bagavac na čelu. ...
Detaljnije >>

28.11.2018.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa kancelarijama UNICEF-a i UNICHR-a u Srbiji, organizovali su konferenciju „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece izbeglica/migranata u ekstremnom riziku“ u Subotici 27.11. i 28.11.2015. godine (petak i subota) u Hotelu Galleria. ...
Detaljnije >>

27.11.2018.

Održano predavanje „Trgovina ljudima nije mit“ u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Subotici koje je bilo namenjeno nastavnom kadru škole, učenicima, kao i članovima Saveta roditelja. Skup je podržao član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu Grada Subotice Milimir Vujadinović. ...
Detaljnije >>

26.11.2018.

U Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici održana konferencija „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u okviru koje je direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić, dipl.ekonomista-master, govorila na temu Uloga i značaj multisektorskog reagovanja na nasilje u porodici. ...
Detaljnije >>

25.11.2018.

U prostorijama uprave PU „Naša radost“ je 25.11.2015. (sreda) održan sastanak u vezi umrežavanja lokalnih institucija na poslovima obuhvata dece pripremnim predškolskim programom. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovale su Vesna Margaretić, dipl.socijalni radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih i Zorica Đaković, dipl.pedagog, supervizor Službe za zaštitu dece i mladih. ...
Detaljnije >>

24.11.2018.

U Sremskoj Kamenici u prostorijama Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ 24.11.2015. godine (utorak) održan je okrugli sto „Povremeni porodični smeštaj – iskustvo u procesu pilotiranja“ koji je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu. Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u partnerstvu sa UNICEF-om realizuje projekat „Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu“. Ovaj projekat je integralni deo IPA 2013 projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji finansira EU, a realizuju ga u partnerstvu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo pravde i UNICEF. ...
Detaljnije >>

23.11.2018.

U Gradskom centru za socijalni rad u Beogardu, 23.11.2015. (ponedeljak), stručnim skupom pod nazivom “Problemi savremene porodice-psihoterapiski odgovori", obeleženo je trideset godina rada Savetovališta za brak i porodicu. Skupu su prisustvovali zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović, gradska sekretarka za socijalanu zaštitu Nataša Stanisavljević i stručni radnici savetovališta iz Kruševca, Jagodine, Čačka, Novog Sada, Kragujevca, Subotice, Knjaževca, Valjeva. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovale su Nada Vereš, dipl.psiholog, Rada Božić, dipl.socijalni radnik, i Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra. ...
Detaljnije >>

20.11.2018.

Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima je, u okviru projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“, u Medija-centru Gradske kuće organizovala okrugli sto na temu „Trgovina ljudima nije mit“. ...
Detaljnije >>

19.11.2018.

U Kanjiži je 19.11.2015.godine (četvrtak) održano savetovanje (stručne konsultacije) za sve učesnike iz javnog sektora na temu „Nove poslovne obaveze u javnom sektoru u 2016.“ gde se govorilo o Novom sistemu plata, Katalogu radnih mesta i zvanja, Racionalizaciji broja zaposlenih, zatim o Reformi računovodstvenog sistema, Novinama u poreskom sistemu i Normativnom uređivanju poslovanja ...
Detaljnije >>

17.11.2018.
U okviru procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija upućuje javni poziv ugrožnim potrošačima za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije, odnosno Set Top Box uređaja (u daljem tekstu: STB uređaj).

STB uređaj omogućuje prijem digitalnog televizijskog signala na televizorima na kojima se program prati putem sobne ili krovne antene. ...
Detaljnije >>
17.11.2018.

U organizaciji Asocijacije DUGA 17.11. i 18.11.2015. godine (u utorak i sredu) realizovana je napredna obuka („Napredni trening za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“) za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite u Subotici u Hotelu Galleria. Od početka rada u oblasti socijalne zaštite zabeleženi su mnogi uspesi Asocijacije DUGA i centara za socijalni rad u zajedničkom radu na rešavanju problema LGBT osoba i njihovih porodica. ...
Detaljnije >>

16.11.2018.

Edukacija bez provere znanja pod nazivom „Procena snaga korisnika i motivacioni intervju“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Novi Sad, održana je 16.11.2015. (ponedeljak) godine u Vrbasu. ...
Detaljnije >>

13.11.2018.

13. Novembra 2015. godine (petak) u Subotici u Hotelu „Galleria“ održana je obuka za zaposlene u centrima za socijalni rad, matičare i zamenike matičara, kao i za zaposlene u policijskim upravama Ministarstva unutrašnjih poslova sa područja Severnobačkog, Srednjobanatskog, Severnobanatskog i Zapadnobačkog upravnog okruga na temu ...
Detaljnije >>

12.11.2018.

Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima je, u okviru projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“, u Medija-centru Gradske kuće organizovala okrugli sto na temu „Trgovina ljudima nije mit“. ...
Detaljnije >>

12.11.2018.

Organizacija NEOSTART, koja se bavi podrškom licima koja su izdržavala kaznu zatvora, uz podršku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, sprovodi projekat koji ima za cilj umrežavanje Povereničkih kancelarija za alternativne sankcije sa akterima u lokalnoj zajednici koji mogu pomoći u uspešnoj realizaciji postpenalnog prihvata. ...
Detaljnije >>

11.11.2018.

Predstavljanje nove usluge Centra za savetovanje i podršku porodici „ Tretman počinilaca nasilja“ Program Ujedinjenih nacija za razvoj pokreće uvođenje ove usluge u Subotici i Novom Sadu, u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“. ...
Detaljnije >>

06.11.2018.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, 06.11.2014. godine, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu organizovao je okrugli sto na temu „Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini“. Okruglom stolu ispred Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su supervizor Službe za zaštitu dece i mladih Zorica Đaković, dipl.pedagog, kao i voditelji slučaja iz iste službe Marija Stanković Kuzmanović, dipl.psiholog, Danijela Milin, dipl.spec.pedagog, Mirjana Tatić Gorčik, dipl.psiholog, Milka Lazičić Uzelac, dipl.psiholog i Gabrijela Knohl, dipl.soc.radnik. ...
Detaljnije >>

06.11.2018.

U Plavoj sali Gradske kuće 06.11. je održan okrugli sto pod nazivom „Obrazovanje za život u zajednici“ i sa sloganom „Moje pravo Vaša obaveza“, čija je tema bila položaj dece sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama u obrazovnom sistemu. ...
Detaljnije >>

05.11.2018.

U Kanjiži, 05.11.2014. godine organizovani su susreti direktora centara za socijalni rad. Domaćin susreta bio je Centar za socijalni rad Kanjiža, a pored direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijane Prćić, prisustvovali su i predstavnici CSR Bačka Topola, sa Malim Iđošem, CSR Čoka, CSR Senta, CSR Ada i CSR Kikinda. ...
Detaljnije >>

05.11.2018.

Dana 05.11.2015. godine u Novom Sadu održan je okrugli sto na temu „Evaluacija primene Nacionalne strategije o starenju 2006 - 2015. i predlozi za novi strateški okvir“. Okrugli sto je realizovan u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja, a uz podršku kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja. ...
Detaljnije >>

|<    |   <   |    1   |    2   |    3   |    >   |    >|