+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Covid 19
09.07.2020.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Broj: II-06- 64 /2020

Dana: 9.7.2020.

Subotica

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/18), a u vezi sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, broj 37/20), Gradski štab za vanredne situacije Grada Subotice na 11. vanrednoj sednici od 9. jula 2020. godine, donosi

N A R E D B U

 

I Naređuje se upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5 m na teritoriji Grada Subotice.

II Za sprovođenje tačke I. ove naredbe zadužuju se vlasnici/korisnici zatvorenih prostora.

III Zabranjuje se okupljanje u zatvorenom prostoru više od pet lica ukoliko nije moguće obezbediti fizičku distancu od minimum 1,5 m uz odgovarajuće mere lične zaštite.

IV Za sprovođenje tačke III. ove naredbe zadužuju se vlasnici/korisnici zatvorenih prostora.

V Naređuje se privrednim subjetima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da težište delatnosti preusmere na otvoreni prostor, odnosno baštu uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

VI Za sprovođenje tačke V. ove naredbe zadužuju se privredni subjeti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.

VIII Naređuje se Javnom preduzeću „Stadion“ da na otvorenom i zatvorenom bazenu organizuje rad u smenama ne dužim od tri sata uz ograničenje broja posetilaca i primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju bezbednosti korisnika bazena.

IX Naređuje se korišćenje zaštitnih maski, kao i održavanje fizičke distance od minimum 1,5 m prilikom korišćenja parkova, dečjih i rekreacionih igrališta, skejt parkova, fitnes mobilijara, odnosno teretana na otvorenom, kao i tartan staza, izuzev ukoliko su u pitanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

X Naređuje se Javnom preduzeću „ Suboticatrans“ da ne dozvoli ulaz u vozila javnog prevoza osobama koje ne koriste zaštitne maske.

XI Naređuje se pojačan rad svih javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća naročito u pogledu pranja i dezinfekcije javnih površina u cilju obezbeđivanja zdravstvene bezbednosti građana Grada Subotice.

XII Naređuje se merenje telesne temperature prilikom ulaska u objekte javne namene, kao i postavljanje sredstava za dezinfekciju ruku i dezobarijera ispred ulaza u objekte javne namene.

XIII Nadzor nad primenama mera ove naredbe vršiće Gradska uprava Grada Subotice putem Sekretarijata za inspekcijsko nadozorne poslove.

XIV Mere iz ove naredbe primenjivaće se od 09.07.2020. god. i u skladu sa situacijom po potrebi će se menjati.

XV Ovu naredbu objaviti u ,,Službenom listu Grada Subotice“ i u sredstvima javnog informisanja.

11.05.2020.
11.05.2020.
31.03.2020.

208_1.jpg

208_1.jpg

208_1.jpg

24.03.2020.
23.03.2020.

208_1.jpg

19.03.2020.
18.03.2020.

Kao psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, savetnici i psihoterapeuti, prioritet nam da koristimo psihološka znanja kako bismo u ispravnoj komunikaciji o virusu pomogli i podržali ljude da umanje anksioznost i prilagode se visokostresnoj situaciji. Stoga su u nastavku navedeni neki korisni saveti o tome kako se najbolje prilagoditi izolaciji.

Svako prilagođavanje na stresne događaje, pogotovo ako je naglo, burno i bez naše želje, budi u nama reakciju sa izmešanim neprijatnim osećanjima i telesnim senzacijama. Kada se naš normalni i uobičajeni životni tok  promeni u ovako drastičnoj meri kako je to sada, mi govorimo o visokostresnoj kriznoj situaciji. Postoje razni aspekti neizvesnosti i brige koju trenutno svi delimo, ma kojoj grupaciji da pripadamo, da li se radi o deci, mladima, roditeljima, sredovečnim ljudima, starijim osobama.
Ljudi mogu različito da reaguju na krize, ali kada ona zahvata većinu ljudu, kao što je slučaj sada, možemo da primetimo da je manje-više svako uznemiren i uplašen. Ova osećanja su dodatno pojačana ako su nam na primer, članovi porodice ili prijatelji u inostranstvu i ne mogu da dođu kući ili imamo nekog ko spada u rizičnu grupu ljudi: starije bake i deke, roditelje, ili one koji imaju neke hronične bolesti. Možda se ne brinemo za sebe, ali smo uplašeni zbog njih. Veliki izvor nesigurnosti dolazi iz promene egzistencijalnih uslova jer većinu građana pogađa i očekuje smanjen obim posla, ograničena mogućnost rada ili istek ugovora. Sva nabrojana osećanja su  potpuno prirodna i normalna.

 1. Zapamtite da vršite uslugu društvu
  Izolacija pomaže drugima. Pomažete u smanjenju mogućnosti da se drugi razbole. Pokazujete kolektivnu društvenu odgovornost kroz svoje altruističke akcije. Ako razmišljate na ovaj način, moći ćete održati samopoštovanje i sprečiti stigmu. Kad se završi karantinski period, drugi ljudi to trebaju imati na umu i ne držati se podalje od onih koji su izvršili ovu dužnost.
 2. Ostanite aktivni, uspostavite rutine
  -    Aktivnosti, rutine i struktura daju dan oblik i predvidivost i obeshrabruju bespomoćnost. U nesigurnoj situaciji pružaju stabilnost i sigurnost. Fizičko vežbanje, lična higijena, obroci u redovnim vremenima i druge redovne aktivnosti doprinose redu i strukturi u novoj i nejasnoj situaciji.
 3. Socijalni kontakt je važna aktivnost
  Društveni mediji vam omogućavaju da ćaskate i vidite druge putem Facebooka, Vibera i drugih društvenih medija. Ovaj socijalni kontakt postaje posebno važan tokom izolacije. "Ostati u kontaktu"! Uverite se da je to fiksna tačka u vašem dnevnom rasporedu.
 4. Preuzmite kontrolu nad zabrinjavajućim mislima
  Normalno je imati zabrinjavajuće misli o epidemiji uopšte i o nečijem statusu      infekcije. Ako takve misli zauzimaju puno prostora, možete pokušati da ih bolje kontrolišete. Odvlačenje pažnje, fokusiranje na nešto drugo, može biti saveznik u sputavanju nemira. Gledajte filmove ili serije na tabletima ili televizoru, igrajte video igre, radite ukrštene reči, Sudoko itd. Ili koristite moderne tehnologije da biste razgovarali sa drugima, a da coronavirus ne bude glavna tema. Takođe možete odložiti zabrinutost. Odredite vreme tokom dana u kom ćete se posvetiti razmišljanju o ovoj temi i zabrinutosti koju ćete tada pokazati, (10-20 minuta) gde možete brinuti koliko želite. Kada se van ovog vremena pojave brige, možete sebi reći: "Ovo je nešto o čemu treba da razmišljam u moje vreme zabrinutosti, a ne sada." Ako se ovo ponavlja dovoljno često, ovaj misaoni proces postaje automatski. Ne određujte vreme za zabrinutost kasno. Ako se pojave brige, ne nervirajte se samo ponovite da ćete o njima razmišljati u vreme kad brinete.
 5. Dovoljno je nekoliko novosti na dan
  Znamo od onih koji dožive tragediju da  ako previše vremena gledaju ili čitaju vesti, to utiče na njih negativno. Ako se uzdržite od stalnog proveravanja medija za vesti o virusu, lakše ćete ostati mirni. Dovoljno je redovno dnevno ažuriranje iz pouzdanog izvora.
16.03.2020.
16.03.2020.
16.03.2020.
15.03.2020.

UKOLIKO IMATE RESPIRATORNE TEGOBE (KAŠALj, KIJANjE, CURENjE  NOSA )RADI PREVENCIJE ŠIRENjA INFEKCIJE I ZAŠTITE VAŠEG I NAŠEG ZDRAVLjA, MOLIMO VAS DA SVOJ DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ODLOŽITE

UKOLIKO VAM JE DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNI NEODLOŽAN, MOLIMO VAS DA NE DOVODITE ČLANOVE  SVOJE PORODICE ČIJI DOLAZAK NIJE NEOPHODAN ZA OBAVLjANjE POSLOVA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD.

MOLIMO VAS DA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD PRIMENjUJETE MERE LIČNE HIGIJENE I HIGIJENE PROSTORA U SKLADU SA UPUTSTVOM KOJE JE NALOŽILO NADLEŽNO MINISTARSTVO( OBAVEZNA DEZINFEKCIJA RUKU )