+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Okrugli sto o pravima dece sa invaliditetom
06.11.2018.

U Plavoj sali Gradske kuće 06.11. je održan okrugli sto pod nazivom „Obrazovanje za život u zajednici“ i sa sloganom „Moje pravo Vaša obaveza“, čija je tema bila položaj dece sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama u obrazovnom sistemu.

99_1.jpg

Cilj skupa bio je da se predstave postojeći podaci o položaju dece sa smetnjama u razvoju, otvori konstruktivna diskusija o teškoćama i barijerama pri ostvarivanju prava i predstave aktivnosti na sprečavanju diskriminacije. Skup je bio i prilika da roditelji dece sa invaliditetom, kao i udruženja koja ih okupljaju, iznesu svoje probleme i pokušaju da dođu do rešenja

Okrugli sto organizovali su Inicijativa za prava osoba s mentalnim invaliditetom MDRI–S i Inicijativa za inkluziju VelikiMali, u saradnji s Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Okruglom stolu su prisustvovali i Gabrijela Knohl, dipl.socijalni radnik i Marina Vojnić, dipl.psiholog, stručni radnici Centra za socijalni rad Grada Subotice u Službi za zaštitu dece i mladih.