+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Organizovana tribina „ Priče o azilu i trgovini ljudima“
28.10.2018.

U organizaciji Subotičke mreže za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima, čiji je koordinator Centar za socijalni rad Grada Subotice, dana 28.10.2014. godine u sali 213, Otvorenog univerziteta u Subotici održana je interaktivna tribina pod nazivom „Priče o AZILU i TRGOVINI LJUDIMA!“. Tribinu je otvorila Dijana Prćić, direktoka Centra za socijalni rad Grada Subotice, a prisustvovali su građani, učenici srednjih škola, kao i predstavici instititucija i organizacija sa teritorije grada Subotice.

77_1.jpg

Projektovan je film „PUT KA GORE“ autora Mirka Rudića, a na osnovu filma i asocijacija koje su dobijene putem brainstorming radionice, moderatori tribine Dejan Hornik (UG STAV+) i Dejana Baltes (Kancelarija za mlade Subotica) su zajedno sa pravnikom Mariom Šili i socijalnom radnicom Radom Božić (Centar za socijalni rad Subotica) definisali pojmove i pojave i to:
•ilegalne migracije i ilegalni migranti
•krijumčarenje ljudi i krijumčari
•azil i azilanti
•trgovina ljudima i žrtve trgovine ljudima
U samoj diskusiji o pomenutim pojmovima uključili su se Lidija Đorđević ispred NVO ATINA, Snežana Petijvić ispred Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, te Ljuljana Vuković Simić ispred Institucija zaštitinika građana u Subotici.
Tribina je organizovana u sklopu projekta „Otvaranje dijaloga između migranata i građana o međusobnoj toleranciji i nenasiju“ koji sprovodi NVO Atina iz Beograda u saradnji sa Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda, a koji finansira Evropska komisija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

77_2.jpg

77_3.jpg

77_4.jpg