+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Okrugli sto "Upravljanje migracijama"
30.06.2018.

30.06.2014.godine u Kanjiži je održan okrugli sto u okviru projekta SEEMIG Upravljanje migracijama i posledice migracija u Jugoistočnoj Evropi-transnacionalne aktivnosti ka strategijama zasnovanim na dokumentaciji , koji za cilj ima da istraži prirodu podataka koji su potrebni lokalnim samoupravama radi kreiranja lokalnih strategija koje se bave migracijama stanovništva , tržištem rada i demografskim procesima.

60_1.jpg

Ispred Centra za socijalni rad okruglom stolu je prisustvovala Ljiljana Popović , kancelarija za planiranje i razvoj.

60_2.jpg