+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Javna nabavka dobara u otvorenom postupku - Paketi hrane za socijalno ugrožena lica
09.05.2018.