+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Unapređenja položaja Roma u Republici Srbiji
20.02.2018.

Pokrajinski sekretarijat za privredu , zapošljavanje i ravnopravnost polova organizovao je sastanak na temu unapređenja položaja Roma u Republici Srbiji , koji je održan 20.02.2014.godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine .

52_1.jpg

Na sastanku su predstavnici republičkih, pokrajinskih ,organa lokalne samouprave , nevladinog sektora i međunarodnih organizacija predstavili planove i potrebe institucija kako bi se uticalo na donošenje sistemskih i održivih rešenja problema sa kojima se romska nacionalna manjina u Republici Srbiji suočava. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalni rad Grada Subotice: Direktorka Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić; rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih ,Vesna Margaretić ; i rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih, Jelena Zimonjić.

O sistemu socijalne zaštite i problemu dečjeg prosjačenja na sastanku su govorili Rada Mitrović, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštutu i Milan Samardžija, predstavnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu , odeljenja za procenu stručnog rada.

52_2.jpg