+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Centar za savetovanje i podršku porodici

Centar za savetovanje i podršku porodici se bavi pružanjem savetodavno- terapijskih usluga pojedincima, bračnim parovima, roditeljima i porodicama u razrešavanju: emocionalnih teškoća, problema u partnerskom odnosu, teškoća i problema u porodičnim odnosima, vaspitnih teškoća, problema sazrevanja i odrastanja, problema u odnosu sa drugim ljudima u socijalnom okruženju

U radu sa klijentima se primenjuju metode individualnog rada, rada sa parovima i porodicom.

Osnovni terapijski modeli na kojima se zasniva savetodavno-terapijski rad su transakciona analiza i sistemska porodična terapija. Takođe se primenjuju i stečena znanja i veštine iz oblasti psiho-terapijskog rada sa žrtvama nasilja.

Centar za savetovanje i podršku porodici čine tri stručna radnika: dva psihologa i socijalni radnik - posebno obučeni za savetodavni rad (psihodramski i sertifikovani TA savetnici)

Rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici: Nada Vereš, dipl.psiholog


NADA VEREŠ – rođena 1962. U Subotici. Zvanje dipl.psihologa stekla na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji Transakcioni analitičar-savetnik od 2008. godine.Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 1996. godine. Trenutno rdi na poslovima Rukovodioca Centra za savetovanje i podršku porodici u Službi za lokalne usluge. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih i specijalizovanih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail: nada.veres@csrsu.org.rs

BORIS TELEČKI-, rođen 1984. Senta. Zvanje dipl. psiholog je stečeno na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu 2010. godine. Poseduje Sertifikat o završenoj edukaciji psihodramski psihoterapeut (u okviru Reginalne asocijacije za integrativnu primenu psihoterapije i psihodramu, Oksfordske psihodramske škole) 2016.godine. Zaposlen u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2011. godine. Trenutno radi na poslovima psihologa u Službi za lokalne usluge. Poseduje Licencu za obavljanje osnovnih i specijalizovanih poslova u socijalnoj zaštiti od 2014. i 2018. godine.
E-mail: boris.telecki@csrsu.org.rs

CENTAR ZA SAVETOVANJE I PODRÅ KU PORODICI
Šantićeva 27/I SPRAT

Tel: 024/ 551-619
e-mail: savetovaliste@csrsu.org.rs

DOLAZAK JE POTREBNO ZAKAZATI!  UPUT NIJE POTREBAN!
Naše radno vreme je od 7-14 h svakog radnog dana i u popodnevnim satima utorkom od 12-19 h.
Savetodavno-terapijski rad se odvija na na srpskom i mađarskom jeziku

SVE USLUGE KOJE PRUŽAMO GRAĐANIMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE SU BESPLATNE
TAJNOST I POVERLJIVOST RAZGOVORA JE ZAGARANTOVANA