+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „ JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA PROMOCIJU VAŽNOSTI POLITIČKIH, EKONOMSKIH, SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH PRAVA ŽENA SA INVALIDITETOM“
29.01.2020.

Dana 28. i 29.01.2020. godine u Kaštelu Ečka, „ Lovački dvorac“, održan je seminar na temu „ Jačanje kapaciteta institucija za promociju važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom“, uz finansijsku podršku UN Women.
Trenerski tim činile su kosultantkinje u oblasti rodne ravnopravnosti Danica Todorov i Andrijana Čović, dok je koordinatorka projekta bila Milesa Milinković, master rodnih studija i dugogodišnja aktivistkinja u organizacijama za podršku osobama sa invaliditetom.
Seminar je realizovala Kreativno afirmativna organizacija Parnas iz Novog Sada u sklopu svojih statutarnih ciljeva koji se odnose na stvaranje uslova za postizanje jednakih šansi i mogućnosti za sve, naročito za žene, osobe sa invaliditetom i mlade.
Seminar je bio namenjen predstavnicima tela za rodnu ravnopravnost, odeljenjima koja se bave socijalnom zaštitom, društvenim delatnostima, unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, članovima opštinskog veća ali i drugim osobama iz institucija kojima će seminar doprineti unapređenju svojih profesionalnih znanja i veština.
Zaposlene u Centru za socijalni rad Grada Subotice, Jelena Zimonjić, rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih i Dragana Vila, voditelj slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih prisustvovale su ovom dvodnevnom seminaru. Troškove punog pansiona i putne troškove snosio je organizator.