+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
ODRŽANE DVE OBUKE U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE „PILOTIRANjE OBUKE ZA PROFESIONALCE I ZA PRUŽAOCE USLUGE POVREMENOG PORODIČNOG SMEŠTAJA“
29.10.2019.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice 29.10.2019. godine održane su dve obuke, obuka za profesionalce i stručne radnike i obuka za hranitelje i roditelje dece sa smetnjama u razvoju u organizaciji Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.

190_1.jpg

Program obuke „Povremeni porodični smeštaj“ za profesionalce osmišljen je kako bi se stručni radnici iz centara za socijalni rad i centara za porodični smeštaj i usvojenje dodatno obučili i stekli nova znanja o usluzi, čime bi doprineli razvijanju iste na teritoriji AP Vojvodine. Obuci za profesionalce prisustvovalo je 20 stručnih radnika, iz Centra za socijalni rad Grada Subotice, Kanjiže i Sente.

190_2.jpg

Program koji je bio namenjen hraniteljima i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju imao je za cilj da da upozna učesnike sa uslugom povremenog porodičnog smeštaja i afirmisanje budućih pružalaca usluge.

190_3.jpg

190_4.jpg