+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Obaveštenje
10.04.2019.

Centar za socijalni rad grada Subotica, vršiće preispitivanje uslova za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć korisnika, koji to pravo koriste u neograničenom trajanju, u skladu sa čl. 96 zakona o socijalnoj zaštiti.

Preispitivanje navedenog prava (revizija) obavljaće se od 01.05. do 31.05. godine

Detaljne informacije kod sicijalnog radnika