+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima
18.10.2018.

Obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u okviru kojeg je potpisan Memorandum o multisektorskoj saradnji između članica Lokalne mreže za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice.: Članice Lokalne mreže za zaštitu i prevenciju rgovine ljudima Subotica su : Centar za socijalni rad Grada Subotice (koordinator Lokalne mreže za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima), PU Subotica, Filijala NZS, Više javno tužilaštvo, Dom zdravlja Subotica, Udruženje „Stav+“, Edukativni centar Roma, Kancelarija za mlade Grada Subotice, RFZO- filijala Subotica, Crveni krst Subotica.

18_1.jpg

Pročitajte vest