+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održan okrugli sto “Karakteristike korisnika i način njihovog upućivanja u Savetovalište pri CSR”
11.10.2018.

11.10.2018. je u prostorijama CSR u organizaciji Centra za savetovanje i podršku porodici održan okrugli sto "Karakteristike korisnika i našin njihovog upućivanja u Savetovalište pri CSR” namenjen stručnim radnicima iz Centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodina koji poseduju licence za obavljanje specijalizovanih poslova.178_1.jpg

U prvom delu ovog skupa je bilo 4 izlaganja:

1."Razvojni put i koncepcija rada Centra za savetovanje I podršku porodici" – Boris Telecki

2."Karakteristike klijenata i način rada u Centru za savetovanje i podršku porodici"– Nada Vereš

3."Način upućivanja klijenata na savetodavno terapijski rad – naša iskustva" - Rada Božić

4."Karakteristike klijenata I način njihovog upućivanja na savetodavno-terapijski rad - iskustva Savetovališta za brak i porodicu iz Novog Sada" - Mirjana Drincevic I Sanja Kapor

Drugi deo skupa je bio posvećen diskusiji o aktuelnim temama u kontekstu izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, koje se odnose na poziciju savetodavno-terapijskih usluga u sistemu socijalne zaštite.
Na ovom Okruglom stolu su bili prisutni stručni radnici iz Subotice, Novog Sada, Vršca, Temerina I Rume, kao i predstavnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

178_2.jpg

178_3.jpg

178_4.jpg