+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
VII kongres Psihoterapeuta Srbije
24.10.2018.

Od 19.-22.10.2017. godine u Beogradu je održan VII kongres Psihoterapeuta Srbije u organizaciji Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Centralna tema kongresa je bila: „Moć psihoterapije“. Učešće na kongresu su pored domaćih psihoterapeuta uzeli i brojni stručnjaci ove oblasti iz inostranstva ( Novi Zeland, Engleska, Slovenija, Hrvatska, BIH...). Centar za socijalni rad Grada Subotice se predstavio sa poster prezentacijom „Iskustva CSR u primeni Tretmana počinilaca nasilja u partnerskim odnosima“. Autori i izlagači prezentacije su bili : Miroslava Bagavac, diplomirani socijalni radnik, direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice, Nada Vereš, psiholog, rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici pri Centru za socijalni rad Grada Subotice i Rada Božić, diplomirani socijalni radnik, stručni radnik Centra za savetovanje i podršku porodici.

168_1.jpg

168_2.jpg