+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Obuka o primeni novog „ Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“
17.03.2018.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde, u okviru realizacije aktivnosti u projektu “Zaustavi-Zaštiti-Pomozi-snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini” počeo je sa organizovanjem obuka za primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji će stupiti na snagu 01.06.2017. godine.

166_1.jpg

Cilj obuke je sticanje znanja i veština članova/ca lokalnih multisektorskih timova za prepoznavanje i razumevanje nasilja u porodici uz usvajanje novih principa u radu i njihovoj primeni i institucionalnih procedura za primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sadržanih u Priručniku za unapređenje koordiniranog odgovora nadležnih službi na nasilje prema ženama “Korak ka boljoj zaštiti”, a pripremljenog u skladu sa merama koordinirane saradnje definisanim novim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici (Sl.glasnik RS. 94/2016. od 01.12.2016.).

166_2.jpg

Obuka je održana u Centru za socijalni rad Grada Subotice 09.,13. i 14. 03. 2017. godine, a učesnici obuke su bili članovi multisektorskih timova iz Centra za socijalni rad Grada Subotice, policije, javnog tužilaštva,osnovnog i prekršajnog suda i zdravstvenih ustanova.