+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Trening „Primena smernica za povremeni porodični smeštaj“
03.06.2018.

U petak, 03.06.2016. godine u sali Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici održana je edukacije bez provere znanja „Primena smernica za povremeni porodični smeštaj“, koju je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Edukacija je organizovana kao aktivnost u projektu koji Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om :„Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu“, a u okviru šireg projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite“ koji finansira EU, a realizuju u partnerstvu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijana pitanja, Ministarstvo pravde i UNICEF.


155_1.jpg

Događaj je prijavljen Komori socijalne zaštite kao edukacija bez provere znanja, što znači da će učesnici ostvariti bodove u skladu sa Odlukom o prihvatanju realizacije stručnog skupa. Učesnici edukacije su bili supervizori ili voditelji slučaja iz službe za decu i mlade centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine, kao i savetnici za hraniteljstvo i supervizor Centra za porodični smeštaj i usvojenje

155_2.jpg

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovale su Zorica Đaković, dipl.pedagog, Supervizor u Službi za zaštitu dece i mladih i Vesna Kačar, dipl.soc.radnik, Voditelj slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih.