+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Konferencija „Zaštita migranata i izbeglica od diskriminacije u kontekstu evropskih integracija“
20.05.2018.

U Beogradu, 20.05.2016. godine – Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević upozorio je danas na činjenicu da migrantska kriza još nije gotova i da postoji mogućnost da se svakog časa ponovo pokrene, imajući u vidu broj izbeglica koje se nalaze na grčkoj granici.

147_1.jpg
Foto: minrzs.gov.rs

Ivanišević je na skupu o zaštiti migranata i izbeglica od diskriminacije u kontekstu evropskih integracija Republike Srbije istakao da je naša zemlja spremna da reaguje na svaku situaciju u bilo kom momentu, kao što je to činila do sada. On je podsetio i na to da resorno ministarstvo, sa Vladom Švajcarske, podiže smeštajne kapacitete za migrante bez pratnje, posebno devojčice. Državni sekretar je naglasio da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama, nastojati da preduzme sve neophodne mere za zaštitu migranata i izbeglica od diskriminacije.

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je istakla da je human odnos građana Srbije prema migrantima pokazatelj da je naše društvo tolerantno i otvoreno i da je spremno za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom.

Paunović je navela da je Vlada Srbije usvojila Strategiju za smanjenje diskriminacije i donela Akcioni plan za njeno sprovođenje.

Pomoćnik poverenika za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker napomenula je da je u odnosu na broj ljudi koji je prošao kroz našu zemlju, broj pritužbi na diskriminaciju mali.

Beker je dodala i da je ta institucija dobila ukupno deset pritužbi, uglavnom od organizacija civilnog društva.

Predstavljen je i dokument koji govori o položaju migranata i izbeglica, pristupu pravima kao i uspostavljenim pozitivnim aspektima sistema prihvata u periodu povećanog migracijskog pritiska.

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice, prisustvovali su Mario Šili, dipl.pravnik i Anželika Klbeček Mihajlović, dipl.pedagog.