+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održan Seminar „Plan integriteta i procena rizika korupcije u propisima“
19.05.2018.

Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa svojim godišnjim planom rada, započela je ciklus obuka koje će, za zaposlene u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, organizovana u više gradova i opština u Republici Srbiji u maju, junu i septembru 2016. godine.

Realizacija obuka podržana je projektom „Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije (2014-2016), koji finansira Kraljevina Norveška.

Tokom posete jednom gradu/opštini, predviđene su tri obuke. Sve tri obuke tiču se sprovođenja nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije. Ove nadležnosti usmerene su ka ispunjenju sledećeg cilja: obezbeđivanje mehanizama za uspostavljanje i unapređenje integriteta u institucionalnom i regulatornom okviru.

U Subotici je ovaj seminar održan 19.05.2016. godine u Hotelu «Best Western Gloria», i iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovale su Ljiljana Popović, dipl.soc.radnik i Dubravka Ćećez, dipl.pravnik.

Predavači:
• Zlatko Stojanović, saradnik u Odseku za planove integriteta;
• Jovan Nicić, viši savetnik u Odseku za nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana i analizu propisa;
• Ana Arsenijević, samostalni savetnik u Odseku za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanje;