+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održn Okrugli sto „Promocija smernica za srodničko hraniteljstvo“
20.04.2018.

U Novom Sadu 20.04.2016. održan je Okrugli sto „Promocija smernica za srodničko hraniteljstvo“ koji organizovan od strane Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, a na kom je iz Centra za socijalni rada Grada Subotice učestvovala Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra.

Okrigli sto je aktivnost u projektu koji Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om: „Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu“ a u okviru šireg projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite“ koji finansira EU, a realizuju u partnerstvu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo pravde i UNICEF.