+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Tretman počinilaca nasilja
14.04.2018.

14.04.2016. godine u Kragujevcu je održan, sada već tradicionalni, Godišnji sastanak vezan za Tretman počinilaca nasilja na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali Rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici Nada Vereš, dipl.psiholog i Boris Telečki, dipl.psiholog.

Što se tiče rada na tretmanu počinilaca nasilja u Centru za socijalni rada Grada Subotice, on je započet u septembru 2013. godine i kao takav je sprovođen od strane stručnih radnika Centra za savetovanje i podršku porodici. I tokom 2015. godine nastavljen je rad sa počiniocima nasilja u partnerskim odnosima i to se rad sa počiniocima najčešće odvija u formi individualnog razgovora. Takođe, sastavni deo tretmana počinilaca nasilja su i kontakti sa žrtvama, njihovim partnerkama. Uspostavljena je saradnja i sa Osnovnim javnim tužilaštvom koji upućuje počinioce na tretman, i sa Policijskom upravom.