+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Treće životno doba – teškoća ili šansa“
14.04.2018.

14.04.2016. godine, Gerontološki centar u Kanjiži je organizovao stručni skup na temu „Treće životno doba – teškoća ili šansa“. Predavači na skupu su bili – Tatjana Daničić, sipl.psiholog i Vladimir Hajder, dipl.pravnik. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su: Jelena Zimonjić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih lica, Marijana Ivković, dipl.psiholog, Sava Tabaković, dipl.pravnik, Rada Božić, dipl.soc.radnik i Ljiljana Popović, dipl.soc.radnik.

Prilikom otvaranja stručnog skupa, najave programa i predstavljanja učesnika, pozdravnu reč je dao Direktor Gerontološkog Centra u Kanjiži i organizator skupa, i Sarapka Ede, član opštinskog veća u Opštini Kanjiža, zadužen za oblast socijalne zaštite koji je uz pozdravnu reč promovisao i usluge socijalne zaštite u lokaln0oj zajednici koje finansira Opština Kanjiža.

U sklopu diskusije na Temu Treće životno doba-teškoća ili šansa, teme o kojima se raspravljalo su bile – Karakteristike psiholoških procesa u starosti, zatim Motivisanje na aktivnost, Odabir sadržaja za rad sa starim korisnicima usluga, itd.