+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Edukacija projektnog menadžmenta (2.modul)
21.04.2018.

U aprilu mesecu i to 13.04. i 14.04.2016., i 19.04. i 20.04.2016. godine u Subotici, na Otvorenom Univerzitetu, održan je Drugi Modul Edukacije Projektnog menadžmenta na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovali: Nada Vereš, dipl.psiholog, Rukovodilac Centra z asavetovanje i podršku porodici, Boris Telečki, dipl.psiholog, Ljiljana Popović, dipl.soc.radnik, Biljana Ključik, dipl.ekonomista, Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne poslove, Marina Vojnić, dipl.psiholog, Marija Stanković Kuzmanović, dipl.psiholog, Marina Parežanin, dipl. pedagog, Jelena Kuzman, dipl.spec.pedagog i Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra.

S obzirom na postignut sporazum između Grada Subotice i Otvorenog Univerziteta Subotice o nasatavku edukacije iz oblasti projektnog menadžmenta za zainteresovane zaposlene i rukovodioce javnih preduzeća, organizovan je Drugi modul, u trajanju od 4 dana, koji podrazumeva teorijsku i praktičnu pripremu predloga projekta. Značajno je i naglasiti da je otvoren i prvi javni poziv za prekograničnu saradnju Hrvatska – Srbija u okviru kojeg se stečeno znanje može testirati aplicirajući na isti.