+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
„Usluga geronto-domaćina – rešenje za stare, usamljene i bespomoćne ljude“
29.03.2018.

U Malom Iđošu je 29.03.2016. godine održan Stručni skup sa temom „Usluga geronto-domaćina – rešenje za stare, usamljene i bespomoćne ljude“ na kom su iz Centra za socijalni rad Grads Subotice učestvovale Branka Ljuboja, dipl.soc radnik i Ljubica Zec, socijalni radnik, obe voditelji slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih lica.

Cilj ovog stručnog skupa je određivanje smernica za standardizaciju usluge geronto domaćina u okviru usluge Službe pomoći i brige o starima i bespomoćnima u Republici Srbiji i uspostavljanje saradnje između pružaoca usluge i stručnih radnika iz oblasti socijalne zaštite. Teme koje su obrađene tokom stručnog skupa su se odnosile na različite modele usluge seoskog domaćina-geronto domaćina-seoskog i salaškog poverenika, odn. čoveka od poverenja van odnosno u okviru postojećih Službi pomoći i brige o starima u RS.

Stručni skup je organizovan radi razmene iskustava geronto-domaćina koji vrše poslove geronto domaćina na terenu u Opštini Mali Iđoš, gde je ova usluga uvedena nešto više od 5 godina u okviru Geronto službe opštine, za geronto domaćine iz opština Subotica, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta, Čoka, Bačka Topola i Ada, gde slična usluga postoji od 1.novembra 2015.godine, za stručne saradnike Republičkog i Pokrajinskog zavoda socijalne zaštite i predstavnike Ministarstva rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite RS.