+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Stručni skup „Praksa i potencijali u oblasti zaštite dece u Srbiji“
24.03.2018.

U Beogradu, 24.marta 2016. godine, je pod organizacijom Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu i u saradnji sa centrom za integraciju mladih održan Stručni skup „Praksa i potencijali u oblasti zaštite dece u Srbiji“ na kom je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih. Ovaj stručni skup je deo sktivnosti Regionalnog projekta „Regionalni resursni centar za zaštitu dece za jugoistočnu Evropu“ kojim koordinira regionalna regionalna kancelarija međunarodne organizacije „Terre des Hommes“ iz Budimpešte, a realizuju ga partnerske organizacvije iz 8 zemalja u regionu.

Opšti cilj regionalnog projekta je razvoj i jačanje regionalne zajednice praksi i inovacija u zemljama Jugoistočne Evrope između aktera koji direktno doprinose razvoju i realizaciji usluga u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. U skladu sa ciljevima regionalnog projekta, Međunarodni skup se organizuje sa ciljem da se zainteresovanoj naučnoj i stručnoj javnosti predstave rezultati regionalnog istraživanja „Mapiranje praksi i radne snage u oblasti zaštite dece“, sa posebnim fokusom na predstavljanju rezultata istraživanja koje je za područje Srbije sprovela prof.dr. Nevena Žegarac.