+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održano Jednodnevno savetovanje - „Godišnji finansijski izveštaj direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu i aktuelnosti u reformi javnog sektora“
16.03.2018.

16.03.2016. je u Novom Sadu održano Jednodnevno savetovanje - „Godišnji finansijski izveštaj direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu i aktuelnosti u reformi javnog sektora“. Savetovanje je bilo namenjeno direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta RS, teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i njihovim korisdnicima, nezavisnim organima i drugim organima i organizacijama. Predavači su bili sami urednici časopisa „Budžetski instruktor“ i „Pravnik u javnom sektoru“ i eminentni stručnjaci sa dugogdišnjim iskustvom u oblasti primene računovodstvenih propisa za budžetske korisnike. Savetovanje je imalo dve teme – I Aktuelnosti u reformi javnog sektora i II – Godišnji finansijski izveštaji direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. Iz centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovale su: Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra, Biljana Ključik, dipl.ekonomista, Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne poslove i Dubravka Ćećez, dipl.pravnik, Rukovodilac Službe za pravne poslove.