+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održan okrugli sto „Analiza lokalnih politika i praksi prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji“
28.01.2018.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada organizovala je okrugli sto „Analiza lokalnih politika i praksi prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji“ koji je bio održan u četvrtak 28.01.2016. godine u hotelu Gloria u Subotici. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“.

130_1.jpg

Ciljevi okruglog stola su se odnosili na okupljanje relevantnih aktera na lokalnom nivou zarad analize postojećih lokalnih politika i praksi koje se tiču povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i identifikacije problema i prepreka sa kojima se povratnici susreću u procesu lokalne integracije.

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice okruglom stolu je prisustvovala Dragica Radulović, dipl.soc.radnik iz Službe za zaštitu odraslih i starih lica.