+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održana obuka za interresorne komisije u Srbiji
11.02.2018.

U okviru projekta „Unapređenje profesionalne podrške – važan korak u inkluziji dece“ održana je stručna obuka koja je namenjena članivima/cama i koordinatorima/kama svih interresornih komisija (IRK) u Srbiji radi unapređenja kvaliteta rada istih.

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice obuci koja je održana u Šapcu 11.02.2016. godine (četvrtak) je prisustvovala Marina Vojnić, dipl.psiholog iz Službe za zaštitu dece i mladih.Centar za socijalnu politiku, u saradnji sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim partnerima, a u okviru projekta Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece, organizovalo je obuku za članove interresornih komisija – lekare, psihologe, socijalne radnike – iz 59 lokalnih samouprava.

Kroz obuku je prošlo oko 200 članova interresornih komisija u cilju obezbeđivanja što kvalitetnije dodatne podrške deci i učenicima kako bi se omogućilo ravnopravno uključivanje u obrazovni sistem i život zajednice. Dodatna podrška obuhvata obrazovne, zdravstvene i socijalne usluge koje se pružaju detetu i učeniku radi punu društvene uključenosti i napredovanja.

Rad interresornih komisija predstavlja značajan oslonac i podršku za decu koja su pod rizikom da budu isključena iz društva i obrazovanja i da ostanu van sistema, a sa tim da nemaju mogućnost da se obrazuju. Komisije predstavljaju mehanizam koordinacije i međusektorske saradnje između obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.