+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Seminar „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece u vanrednim situacijama“
10.02.2018.

Centar za socijalni rad Kanjiža uz podršku kancelarije UNICEF-a u Srbiji organizovao je seminar pod nazivom „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece u vanrednim situacijama“. Seminar je održan 10.02.2016. godine (sreda) u Kanjiži u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Teme seminara su se odnosile na izazove u obezbeđivanju zaštite dece migranata u visokom riziku, unapređenje saradnje između organizacija sistema i međunarodnih organizacija u cilju pružanja podrške deci u visokom riziku, razmena iskustava, kao i na izazove i rešenja u pogledu unapređenja smeštaja dece izbeglica/migranata u sistemu socijalne zaštite.

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice seminaru su prisustvovali Milan Margaretić, dipl.soc.radnik i Milka Lazičić Uzelac, dipl.psiholog.