+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održana prezentacija Tretmana za počinioce nasilja u partnerskim odnosima
30.11.2018.

Dana, 30.11.2015. (ponedeljak) u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, sa početkom u 12 sati, održano je predstavljanje rezultata Tretmana za počinioce nasilja u partnerskim odnosima. Na predstavljanju prisustvovali su i predstavnici CSR Subotica ,odnosno Centra za savetovanje i podršku porodici, Nada Vereš, psiholog i Boris Telečki, psiholog, sa direktorkom Miroslavom Bagavac na čelu. Tretman je sprovođen u saradnji CSR Subotica, jedan od voditelja je bio Boris Telečki, psiholog iz naše ustanove. U tretmanu je učestvovalo 6 počinilaca nasilja u partnerskim odnosima, i on je trajao od juna do novembra ove godine. Možemo konstatovati da je tretman uspešno završen, naime nijedan od uključenih počinilaca nije ponovio nasilno ponašanje za vreme trajanja tretmana. Takođe, svako od učesnika je postigao promene na nivou ponašanja a neki delimično i na nivou uverenja.