+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom“
18.12.2018.

Grad Subotica je u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotice organizovao obuku „Upravljanje projektnim ciklusom“ koja je bila sprovedena 17. i 18.12.2015. godine (u četvrtak i petak).

Obuka pokriva oblasti neophodne za sagledavanje PCM-a, što uključuje podnošenje projektnih prijava, kao i implementaciju projekata (domaćih i EU). Cilj obuke je bio podizanje ukupnih kapaciteta grada iz oblasti Projektnog menadžmenta.

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice obuku su prošle – Ljiljana Popović, dipl.socijalni radnik u Kancelariji za poslove planiranja i razvoja, Dubravka Ćećez, dipl.pravnik, Rukovodilac Službe za pravne poslove, Biljana Ključik, dipl.ekonomista, Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne poslove.