+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održana Međunarodna konferencija „Procena vrednosti i efekata deinstitucionalizacije u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji“
17.12.2018.

U četvrtak, 17.12.2015. godine u zgradi Narodne banke Srbije u Beogradu, održana je Međunarodna konferencija „Procena vrednosti i efekata deinstitucionalizacije u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji“, na kojoj je iz Centra za Socijalni rad Grada Subotice prisustvovala Dragica Radulović, dipl.soc.radnik.

Konferencija predstavlja završnu aktivnost u okviru projekta „Procena vrednosti i efektivnosti sistema socijalne zaštite“ koji je podržan od strane PROGRESS programa Evropske unije i bio je fokusiran na sagledavanje efekata procesa deinstitucionalizacije u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji.

U skladu sa opštim i posebnim ciljevima Projekta da se kroz preisptivanje procesa deinstitucionailzacije u Srbiji identifikuju potencijali za poboljšanje ekonomičnosti ovog procesa, na Konferenciji su, pored predstavnika Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, o tome govorili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici Evropskog centra za socijalnu politiku i istraživanja iz Austrije, kao i predstavnici pružalaca usluga u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, iz javnog i civilnog sektora.

Na Konferenciji su bila predstavljena dosadašnja iskustva Republike Srbije i primeri dobre prakse, kao i stečena znanja i iskustva iz zemalja Evropske unije u procesu deinstitucionaloizacije. Konferencija treba da doprinese definisanju preporuka za dalje unapređenje ovog procesa u Srbiji.