+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
IX godišnja konferencija budžetskih korisnika
11.12.2018.

IX Godišnja Konferencija budžetskih korisnika je održana 11.12.2015. (petak) u Sava Centru, u Beogradu na temu: „REFORMA JAVNOG SEKTORA U PRAKSI” (SMERNICE ZA POSLOVANJE u 2016.) Na dan održavanja Konferencije održala su se i dva seminara – Seminar 1:„Optimizacija kadrovske strukture u budžetskim organizacijama“ i Seminar 2: „Novine u popisu imovine i obaveza za 2015. kod korisnika javnih sredstava“.

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice konferenciji su prisustvovale Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra, Dubravka Ćećez, dipl.pravnik, Rukovodilac Službe za pravne poslove i Biljana Ključik, dipl.ekonomista, Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne poslove.