+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održan okrugli sto „Uloga defektologa u inkluzivnom procesu osoba sa invaliditetom“
03.12.2018.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, ustanovljen je 1992. godine na Generalnoj skupštini UN sa ciljem da se u celom svetu prava, šanse i mogućnosti osoba sa invaliditetom unaprede i da im se omogući ravnopravno učešće u društvu. Problemi protiv kojih se osobe sa invaliditetom bore su pre svega siromaštvo, mogućnosti prevoza, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društvenog i političkog života.

Iako se već preko dve decenije pokušava poboljšati status osoba sa invalididetom, taj proces je i dalje vrlo spor i nije se mnogo uradilo, naročito u manje razvijenim zemljama, što govori i ovogodišnji moto Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji kaže da je inkluzija važna i da je potrebno osnažiti položaj osoba sa invaliditetom i obezbediti im pristup u svim sferama društva.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 03.12.2015. godine (četvrtak), subotička Osnovna i srednja škola „Žarko Zrenjanin“ je organizovala okrugli sto sa temom „Uloga defektologa u inkluzivnom procesu osoba sa invaliditetom“. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice okruglom stolu koji se održao na Otvorenom univerzitetu u Subotici prisustvovala je Gabrijela Knohl,dipl.soc.radnik.