+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održan okrugli sto „Povremeni porodični smeštaj – iskustvo u procesu pilotiranja“
24.11.2018.

U Sremskoj Kamenici u prostorijama Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ 24.11.2015. godine (utorak) održan je okrugli sto „Povremeni porodični smeštaj – iskustvo u procesu pilotiranja“ koji je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu. Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u partnerstvu sa UNICEF-om realizuje projekat „Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu“. Ovaj projekat je integralni deo IPA 2013 projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji finansira EU, a realizuju ga u partnerstvu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo pravde i UNICEF.

Jedan od ciljeva projekta je razvoj povremenog porodičnog smeštaja kao oblika podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Učesnici ovog skupa su bili stručni radnici iz službi za decu i mlade iz Centara za socijalni rad. Iz našeg centra, Centra za socijalni rad Grada Subotice, okruglom stolu je prisustvovala Vesna Margaretić, dipl.socijali radnik, Rukovodilac Službe za decu i mlade.