+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održana konferencija - „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece izbeglica/migranata u ekstremnom riziku“
28.11.2018.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa kancelarijama UNICEF-a i UNICHR-a u Srbiji, organizovali su konferenciju „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece izbeglica/migranata u ekstremnom riziku“ u Subotici 27.11. i 28.11.2015. godine (petak i subota) u Hotelu Galleria.

107_1.jpg

Teme konferencije su izazovi u obezbeđivanju zaštite dece migranata u visokom riziku, unapređenje saradnje između međunarodnih organizacija i organizacija sistema u cilju pružanja podrške deci u visokom riziku, kao i izazovi i rešenja u pogledu unapređenja smeštaja dece migranata u sistemu socijalne zaštite.

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra, Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih, Vesna Kačar, dipl.socijalni radnik, voditelj slučaja u Službi za zaštitu dece i mladih, Mario Šili, dipl.pravnik, i Stanija Perić, dipl.pravnik.