+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
SAVETOVANJE ZA SVE UČESNIKE IZ JAVNOG SEKTORA „NOVE POSLOVNE OBAVEZE U JAVNOM SEKTORU U 2016.“
19.11.2018.

U Kanjiži je 19.11.2015.godine (četvrtak) održano savetovanje (stručne konsultacije) za sve učesnike iz javnog sektora na temu „Nove poslovne obaveze u javnom sektoru u 2016.“ gde se govorilo o Novom sistemu plata, Katalogu radnih mesta i zvanja, Racionalizaciji broja zaposlenih, zatim o Reformi računovodstvenog sistema, Novinama u poreskom sistemu i Normativnom uređivanju poslovanja

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice ovom savetovanju su prisustvovale Tamara Bandobranski Elek, likvidator, Dubravka Ćećez, dipl.pravnik, i Miroslava Bagavac, dipl.socijalni radnik, Direktor Centra za Socijalni rad Grada Subotice.