+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Održan stručni skup – okrugli sto „Evaluacija primene Nacionalne strategije o starenju 2006 - 2015. i predlozi za novi strateški okvir“
05.11.2018.

Dana 05.11.2015. godine u Novom Sadu održan je okrugli sto na temu „Evaluacija primene Nacionalne strategije o starenju 2006 - 2015. i predlozi za novi strateški okvir“. Okrugli sto je realizovan u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja, a uz podršku kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.

Imajući u vidu da dokumentu Nacionalne strategije o starenju (2006-2015.) ističe rok ove godine, okrugli sto je organizovan kako bi se razmotrila dosadašnja iskustva i izazovi u njegovoj primeni i usaglasili se oko prioriteta i potreba za naredni period.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici relevantnih institucija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite sa teritorije AP Vojvodine, a ispred Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala je Jelena Zimonjić, dipl. socijalni radnik, rukovodilac Službe za odrasla i stara lica. Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu je skupu predstavio teme „Preporuke za unapređenje brige o starima u AP Vojvodini“ i primere dobre prakse Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu u realizaciji Nacionalne strategije o starenju.