22.10.2019. Utorak
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
O nama

Centar za socijalni rad je javna služba koja se bavi najosnovnijim pitanjima socijalne zaštite građana. Osnovan je 27.03.1963.godine sa preporukom Savezne skupštine Jugoslavije iz 1959.godine. U svojim prvim godina rada Centar se sastojao iz dve službe: Službe za savetodavni rad i Službe prihvatilišta za decu sa poremećajima u ponašanju koja je već 1964.godine prerasla u Dom za decu i omladinu sa prihvatilištem i disciplinskim centrom, koji je ostao u sastavu Centra do 1992.godine. Od 1968.godine Centar za socijalni rad dobija i treću službu koja se bavila poslovima sa javnim ovlašćenjima organa starateljstva.

6_1.jpg

Već od svoje prve godine rada, Centar za socijalni rad je svoje aktivnosti usmerio na pružanje pomoći i zaštite svim licima u stanju socijalne potrebe; materijalno neobezbeđenim licima, starim i nesposobnim licima, licima sa bračnim i porodičnim problemima, deci i omladine bez roditeljskog staranja i deci i omladini sa asocijalnim ponašanjem. U želji da animira i u svoje aktivnosti uključi brojne pojedince, primarne grupe, zajednice i institucije, kao i da podstakne razvoj preventivnih aktivnosti, već 1968.godine Centar započinje sa analitičko-istraživačkim radom. Do danas izrađena su brojna istraživanja i analize, a mnoga od njih publikovana u stručnim časopisima i prezentovana na stručnim skupovima.

Od 1983.godine u sastavu Centra kao posebna služba funkcioniše i Centar za savetovanje i podršku porodici, koja se bavi pružanjem savetodavno-terapijskih usluga svim građanima. Od samog početka Centar za savetovanje i podršku porodici je funkcionisao kao dislocirano odeljenje Centra za socijalni rad i svoje početke rada započelo u prostorijama Opštinskog Crvenog krsta.

Od aprila 2009.godine Centar za socijalni rad je započeo sa pružanjem nove usluge u oblasti socijalne zaštite građana, uslugu Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajima u društvenom ponašanju, izborom Centra za socijalni rad kao izvođača usluge od strane lokalne samouprave. 

 

 

 

 

replica watches