+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Nasilje u porodici

Šta je nasilje u porodici?

Svako ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice naziva se nasiljem u porodici.
Nasilje u porodici je krivično delo.

Pod nasiljem se podrazumeva:

 1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede
 2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu
 3. prisiljavanje na seksualni odnos
 4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14 g. života ili nemoćnim licem
 5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranje sa trećim licima
 6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje

Osnova svakog nasilja je moć i kontrola koju nasilnik ima nad žrtvom.

Kakvo nasilje može biti?

Fizičko nasilje prestavlja obrazac ponašanja nasilnika koji uključuje guranje, ujedanje, udaranje, šutiranje, čupanje kose, bacanje na zemlju, uvrtanje ruku, saplitanje, premlaćivanje, davljenje, sakaćenje...
Emocionalno nasilje predstavlja obrazac ponašanja nasilnika koji uključuje ponižavajuće komentare, grube šale, zastrašivanje, kontrolisanje ponašanja i kretanja, pretnje, manipulisanje...
Seksualno nasilje prestavlje prisiljavanje i primoravanje druge osobe protiv njene volje na vaginalni, oralni ili analni seks, upotrebu seksualnih pomagala, prisilnu masturbaciju, bludne radnje, pornografiju, dečiju pedofiliju, protiv prirodni blud, incest, silovanje, silovanje u braku ...
Posledice trpljenja nasilja
Posledice nasilje mogu biti posledice po fizičko i po mentalno zdravlje.
Posledice po fizičko zdravlje su povrede glave i delova lica, opekotine, modrice, posekotine, povrede udova, povrede genitalnih organa, problemi sa kardiovaskularnim i respiratornim organima, alergijske reakcije, povrede unutrašnjih organa....
Posledice po mentalno zdravlje su depresija, neraspoloženje, nesanica, košmari, izbegavanje ljudi, napetost, strahovi, gubitak samopouzdanja, nedostatak koncentracije, agresija, razdražljivost, napadi besa, glavobolje, gušenje, pojačano znonjenje, drhtavica, doživljaj usamljenosti, preterana upotreba lekova za smirenje, otuđivanje odo koline, problemi u sferi seksualnosti......

Tok nasilja

37_1.jpg


I faza - početak nasilja: Situacije u kojima se nasilje prvi put ispoljava mogu biti različite, najčešće se one javljaju u prvoj godini braka ili zajedničkog života, u trudnoći partnerke ili rođenjem deteta. U ovoj fazi žrtva najčešće sama pronalazi razloge zašto je neko zlostavlja, pravda nasilnika, priznaje da je ona kriva ili da je zaslužila nasilje i trudi se da ispravi ono zbog čega je zlostavljana.
II faza – građenje tenzije/napetosti: U ovoj fazi dolazi do učestalijeg nasilja i žrtva polako uviđa da nije ona kriva za nečije nasilno ponašanje. U ovoj fazi žrtva se najčešće obraća za pomoć i traži podršku okoline. Veruje i nada se da će se nasilnik promeniti.
III faza – kulminacija tenzije: U ovoj fazi žrtva trpi gotovo svakodnevno nasilje. Boji se za sopstveni život i život dece, izolovana je od okoline, oseća se nemoćno, nevidi izlaz iz situacije ili pokušava da iz nje izađe.
IV faza – medeni mesec: Posle svake nasilne situacije ili u trenucima kada se žrtva nakon više godišnjeg trpljenja nasilja odlučuje da izađe iz takve situacije nastupa period tzv. medenog meseca. U ovoj fazi nasilnik se kaje za svoje postupke, obećava da više nikada to neće učiniti, obasipa žrtvu pažnjom i ljubavlju, kupuje joj cveće ili poklone i moli žrtvu za oproštaj. U početku nasilja ova faza može da traje dugo i po nekoliko meseci, ali što nasilje traje duže i ova faza je sve kraća i traje nekada samo par dana.

Točak nasilja nad ženama

37_2.jpg


Zakonski okviri:

Nasilje u porodici kao krivično delo je zakonski sankcionisano Krivičnim zakonom Republike Srbije članom 118 a. Ovim zakonom se sankcioniše:

 1. Svako ko upotrebi silu ili ozbiljnom pretnjom da će napasti na život ili telo, povređuje ili ugrožava telesni ili duševni integritet člana porodice.
 2. Svako ko upotrebi silu pri kojoj je korišćeno oružje opasno oruđe ili sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši.
 3. Svako ko upotrebi silu nakon koje je nastupila teška telesna povreda ili trajno i teško narušavanje zdravlja člana porodice
 4. Svako ko upotrebi silu usled koje je nastupila smrt člana porodice.

Za nevedena krivična dela je zakonom predviđena kaznu u trajanju od 6 meseci do 10 i više godina.
Zaštitne mere od nasilja u porodici su regulisane Porodičnim zakonom Republike Srbije članom 198. Mere zaštite su:

 1. Izdavanje naloga za iseljenje nasilnika iz porodičnog stana ili kuće bez obzira na pravo svojine odnosno zakopa nepokretnosti
 2. Izdavanje naloga za useljenje u porodičan stan ili kuću bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti
 3. Zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti
 4. Zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice
 5. Zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice


Šta treba uraditi u situacijama nasilja?

 • Obavezno pozvati policiju i prijaviti nasilje na broj 192
 • Obaviti lekarski pregled i prikupiti lekarsku dokumentaciju o nastalim povredama, ukoliko su povrede vidljive fotografisati ih, u teškim situacijama pozvati hitnu pomoć na broj 194. Ukoliko je nasilje vršeno nad decom obratiti se lekaru u Dečijem dispanzeru.
 • Prijaviti nasilje Centru za socijalni rad, Šantićeva 27, tel: 024/ 548-220
 • Ukoliko se nasilje dešava nad decom koja pohađaju školu ili predškolsku ustanovu obavezno se obratiti pedagoško-psihološkoj službi ustanove.

Za psihološku pomoć i podršku možete se obratiti: Centar za savetovanje i podršku porodici, Šantićeva 27, tel: 024/ 551 - 619 i
SOS telefonu 553-000 od 17