08.12.2019. Nedelja
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
Propisi
 1. Zakon o socijalnoj zaštiti
 2. Porodični zakon
 3. Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad
 4. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
 5. Zakon o radu
 6. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 7. Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama
 8. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 9. Zakon o javnim nabavkama
 10. Zakon o zabrani diskriminacije
 11. Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice

 

 

 

 

 

replica watches