+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Szociális védelmi jogok


1. PÉNZBELI SZOCIÁLIS SEGÉLY

Anyagi ellátásra jogosult az az egyedül élő személy vagy család, aki jövedelemmel nem rendelkezik, vagy az a meghatározott minimális szociális biztonság szintje alatt van.

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:

 1. bemutatott személyi igazolvány és fénymásolata
 2. Születési Anyakönyvi Kivonat
 3. vagyonbizonylat (takarék, készpénz, értékpapír, az elidegenített vagyon értéke...)
 4. bizonylat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól
 5. bizonylat a hozzátartozók jövedelméről (eltartási lehetőség és kötelezettség meghatározása céljából), kivételt képez a gyermek-és anyasági támogatás, az ápolásért és segélynyújtásért járó pótlék, diákkölcson, ösztöndíj
 6. a születési helyről beszerzett kataszteri bizonylat
 7. a gyermek lakóhelyének bejelentése a Belügyi Titkárságon
 8. bizonylat a Nyugdíjbiztosítási Alaptól
 9. adóbizonylat
 10. válás esetén, a bírósági itélet fénymásolata
 11. házasságon kívül született gyermekek esetében, a gyermektartási kötelezettségről szóló bírósági határozat fénymásolata (amennyiben ez a határozat már megszületett)
 12. a munkaviszony megszűnéséről szóló végzés fénymásolata

2. ÁPOLÁSÉRT ÉS SEGÉLYNYÚJTÁSÉRT JÁRÓ PÓTLÉK

Ápolási és segélynyújtási pótlékra olyan személyek jogosultak, akik betegésük vagy sérülés következtében, nehéz helyzetbe kerültek, nem tudják egyedül kielégíteni alapvető létfenntartási szükségleteiket, ezért ápolásra és mások segítségére szorulnak.

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:

 1. kérelem
 2. Születési Anyakönyvi Kivonat
 3. kezelőorvos indítványozta szakéertői vizsgálat
 4. személyazonossági igazolvány fénymásolata
 5. kategorizacióról szóló végzés fénymásolata
 6. születési helyről beszerzett vagyonbizonylat
 7. bizonylat arról, hogy a kérelmező nem nyugdíjjogosult
 8. állampolgárságról szóló bizonylat (amennyiben a kérelmező nem a Szerb Köztársaság területén született)

3. MUNKÁRA KÉPESÌTÉSHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Erre a támogatásra olyan hátrányos helyzetű gyermekek és rokkant felnőttkorúak jogosultak, akik pszichofizikai adottságaik, és életkoruknál fogva felkészíthetők bizonyos munkák elvégzésére, és ezen jogukat más jogcímen nem tudják megvalósítani.
SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:

 1. rokkantság megállapításáról szóló végzés (kategorizáció)
 2. személyazonossági igazolvány fénymásolata, vagy az egészségügyi könyvecske fénymásolata, (amennyiben 16 évnél fiatalabb személyről van szó)
 3. Születési Anyakönyvi Kivonat
 4. rendszeres iskolába járásól szóló bizonylat

4. ELHELYEZÉS SZOCIÁLIS OTTHONBA, VAGY MÁSIK CSALÁDNÁL

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:

 1. írásos kérelem (két példányban)
 2. Születési, vagy Házassági Anyakönyvi Kivonat (2 példányban)
 3. az egészségügyi könyvecske első és második oldalának fénymásolata
 4. általános orvosi és szakorvosi leletek
 5. a személyazonossági igazolvány fénymásolata (2 példányban)
 6. az eltartásra kötelezhető hozzátartozók jövedelméről szóló bizonylat
 7. vagyonbizonylat (lakás, eltartási szerződés...)
 8. az utolsó hónapban folyósított nyugdíj összegéről szóló csekk
 9. kategorizációról szóló végzés (értelmi fogyatékosok esetében)
 10. élethossziglani eltartási vagy ajándékozási szerződés (amennyiben létezik)
 11. ideiglenes gyám kinevezésére benyújtott kérelem és hasonló

5. NAPKÖZI

Erre az ellátásra jogosultak testi és szellemi fogyatékos, autista, valamint deviáns magatartású gyermekek és felnőttkorúak, akik elhelyezése valamely intézménybe vagy másik családba indokolt lenne, de figyelembe véve fogyatékosságuk típusát és nehézségi fokát, valamint szükségleteiket, és más okokat, a sociális védelemnek ezt a formáját úgy itéljük meg mint a legjobban célravezetőt.

6. HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

Ezeket a szolgátatásokat igénybe vehetik, idős, tehetetlen, vagy más krónikus beteg személyek, akik képtelenek kielégíteni saját napi létfenntartási zükségleteiket, és nincsenek olyan házzátartozóik sem, akik ebben segíthetnének.

7. EGYSZERI PÉNZBELI TÁMOGASTÁS (GYORSSEGÉLY)

Olyan személy jogosúlt rá, aki váratlanul vagy pillanatnyilag szociális szükséghelyzetbe került.

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ:

 1. felnőttkorúknak személyazonossági igazolvány fénymásolata
 2. gyermekeknek - Születési
 3. Anyakönyvi Kivonat fénymásolata
 4. munkanélkülieknek - bizonylat az utolsó három havi keresetről
 5. nyugdíjasoknak - bizonylat az utolsó három hónapban folyósított nyugdíj összegéről