22.05.2018. Utorak
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
Organizacija rada
Dnevni centar za decu i omladinu sa poremećajima u društvenom ponašanju

Dnevni centar za decu i omladinu sa poremećajima u društvenom ponašanju je usluga sistema socijalne zaštite kojom se pruža pomoć i podrška deci i mladima koji ispoljavaju probleme u ponašanju ili ne umeju da na adekvatan način zadovolje svoje potrebe ili ih zadovoljavaju na društveno neprihvatljiv način, kao i njihovim roditeljima i starateljima.

Cilj je da kroz uslugu Dnevnog centra, omogućimo deci i mladima, da na adekvatan način zadovolje svoje potrebe i time se razviju u zadovoljne i lično i društveno odgovorne osobe, a porodici korisnika pruža se podrška i prilika da razviju konstruktivne odnose.

Izvođač usluge Dnevnog centra je Centar za socijalni rad Grada Subotice.

U okviru rada Dnevnog centra, Centar za socijalni rad kao organ starateljstva će u svojoj nadležnosti sprovoditi i izvršenje  posebnih obaveza iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnog lica.

DNEVNI CENTAR ZA DECU I OMLADINU SA POREMEĆAJEM U DRUŠTVENOM PONAŠANJU
GRADA SUBOTICE
Somborski put br.33

Tel/fax: 024/ 4562 112
e-mail:dnevni.centar@csrsu.org.rs
Radno vreme:ponedeljak, sreda i petak od 8 do 15h, utorkom i četvrtkom od 13 do 20h

SVE USLUGE KOJE PRUŽAMO NAŠIM KORISNICIMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE SU BESPLATNE UZ ZAGARANTOVANU PROFESIONALNU TAJNU!

 

 

 

 

 

replica watches