+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Deviáns magatartású gyermekek és fiatalkorúak napközi otthona

Ez a Napközi Otthon  a szociális védelem szolgátatásainak rendszerébe tartozik, mely keretén belül segítséget és támogatást nyújtunk olyan problémás viselkedésű gyermekeknek és fiataloknak, azok szüleinek és gyámjainak, akik képtelenek saját szükségleteiket megfelelő módon kielégíteni, vagy pedig azt a társadalom számára elfogadhatatlan  módon teszik.

Célunk, hogy A Napközi Otthon szolgáltatásain keresztül  lehetővé tegyük a gyermekek és fiatalok számára szükségleteik adekvát módon való kielégítését, hogy ez által elégedett egyéni és társadalmi felelőséggel bíró személyiséggé váljanak, családjuknak pedig lehetőséget és támogatást nyújtunk, egy építő jellegű kapcsolat kialakításában.

A Napközi Otthon szolgáltatását Szabadka Város Szociális Központja biztosítja. Ezen belül a Szociális Központ mint Gyámhivatal elvégzi, a saját hatáskörébe tartozó,  a Kiskorú Bűnözésről és A Kiskorúak Büntetőjogi Védelméről Szóló Törvényben meghatározott feladatokat is.

PROGRAMAJÁNLATUNK

- személyi és szociális fejlődés
- kábítószerhasználat megelőzése
- nemi  egészségtan
- a szabadidő hasznos eltöltése
- ökológia
- munkaterápia
- fiatalokkal végzett individuális munka
- szülőkkel való foglalkozás (Szülők Iskolája)
- szakmai felkészítés és útbaigazítás (pályaválasztás)

A Napközi Otthon keretein belül Klub müködik a gyermekek és fiatalok számára ahol lehetőségük van használni a számitógépet, internetet, valamint lehetőségük van asztali teniszt, asztali focit játszani és különböző társasjátekokat. A Klub nyitvatartása: kedden 18-20 óráig, csütörtökön 16-20 óráig.

KI  VEHETI IGÉNYBE  A NAPKÖZI OTTHON  SZOLGÁLTATÁSAIT ?

Gyermekek és fiatalkorúak  akik:
- deviáns magatartásúak, de nem szerepelnek a kiskorú bűnözők  nyilvántartásában,
-  büntetőjogi felelőséggel nem rendelkeznek (10-14 éves korig)
-  ifjabb fiatalkorúak (14-16 éves korig)
-  idősebb fiatalkorúak (16-18 éves korig)
- bűncselekményt elkövető kiskorú  szülei vagy gyámja
- azok, akiket nevelői   intézkedéssel a Napközi Otthonba    utalnak
- akik felismerik  viselkedési problémáikat, és maguk kérik a   Napközi Otthon szolgáltatásainak igénybevételét.
- akiket szüleik kérésére utalnak be a Napközi Otthonba
- akiket a Szociális Központ vagy az iskola utal be a Napközi Otthonba