22.05.2018. Utorak
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
Organizacija rada
Centar za savetovanje i podršku porodici

Centar za savetovanje i podršku porodici se bavi pružanjem savetodavno- terapijskih usluga pojedincima, bračnim parovima, roditeljima i porodicama u razrešavanju: emocionalnih teškoća, problema u partnerskom odnosu, teškoća i problema u porodičnim odnosima, vaspitnih teškoća, problema sazrevanja i odrastanja, problema u odnosu sa drugim ljudima u socijalnom okruženju

U radu sa klijentima se primenjuju metode individualnog rada, rada sa parovima i porodicom.

Osnovni terapijski modeli na kojima se zasniva savetodavno-terapijski rad su transakciona analiza i sistemska porodična terapija. Takođe se primenjuju i stečena znanja i veštine iz oblasti psiho-terapijskog rada sa žrtvama nasilja.

Centar za savetovanje i podršku porodici čine tri stručna radnika: dva psihologa i socijalni radnik - posebno obučeni za savetodavni rad (psihodramski i sertifikovani TA savetnici)

Rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici: Nada Vereš, dipl.psiholog

CENTAR ZA SAVETOVANJE I PODRŠKU PORODICI
Šantićeva 27/I SPRAT

Tel: 024/ 551-619
e-mail: savetovaliste@csrsu.org.rs

DOLAZAK JE POTREBNO ZAKAZATI!  UPUT NIJE POTREBAN!
Naše radno vreme je od 7-14 h svakog radnog dana i u popodnevnim satima utorkom od 12-19 h.
Savetodavno-terapijski rad se odvija na na srpskom i mađarskom jeziku

SVE USLUGE KOJE PRUŽAMO GRAĐANIMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE SU BESPLATNE
TAJNOST I POVERLJIVOST RAZGOVORA JE ZAGARANTOVANA


 

 

 

 

 

replica watches