22.10.2019. Utorak
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
Organizacija rada
Poslovi planiranja i razvoja

Poslovi planiranja i razvoja kao primarni cilj imaju praćenje stanja i potreba socijalne zaštite na lokalnom i republičkom nivou, kako bi na osnovu njih inicirali promene koje bi za cilj imale poboljšanje socijalne zaštite na svim nivoima. U te svrhe se izrađuju analize na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.

Na osnovu rezultata dobijenih analiza sprovode se preventivne aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje nastanka stanja socijalnih potreba i preduzimanja mera radi njihovog otklanjanja ili barem ublažavanja, razvijanje mehanizama koji promovišu zdrave stilove života, podsticanje samostalnosti korisnika u zadovoljavanju svojih potreba i potreba svoje porodice, kao i informisanje i edukovanje građana o načinima i mogućnostima za rešavanje svojih problema i zadovoljavanja svojih potreba u lokalnoj sredini.

Poslove planiranja i razvoja obavljaju dva stručna radnika od kojih je jedan dipl.socijalni radnik, a drugi dipl.sociolog, 1 administrator informacionih sistema i tehnologija i 1 prevodilac.


LJILJANA POPOVIĆ – rođena 1966. godine U Novom Sadu. Zvanje diplomiranog socijalnog radnika je stekla na Fakultetu političkih nauka  u Beogradu 1990 godine. Poseduje sertIfikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja od 2010. godine.Zaposlena je u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2002. godine. Trenutno radi na poslovima planiranja i razvoja u kancelariji za planiranje i razvoj. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine.
E-mail: ljiljana.popovic@csrsu.org.rs

TUMBAS LOKETIĆ SNEŽANA- rođena 1985. godine u Subotici. Zvanje dipl.sociolog stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek sociologija, 2011. godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2014. godine. Radi na poslovima planiranja, razvoja i izveštavanja u Kancelariji za planiranje i razvoj.
E-mail: snezana.bujic@csrsu.org.rs

 

 

 

 

 

replica watches