+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
TERVEZÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI ÜGYEK

A tervezési, fejlesztési és beszámolási feladatok magukban foglalják az intézmény éves és egyéb cselekvési és működési terveinek előkészítését, az önkormányzat területén élő polgárok szociális igényeinek felmérését és az önkormányzat illetékes szervének tájékoztatását az ellátottak azonosított igényeiről és az intézmények és szolgáltatók kapacitásairól a számba vett igények kielégítésére. Az e feladatokat ellátó szakmunkatársak emellett figyelemmel kísérik és elemzik e szolgáltatások minőségét, felmérik az új szolgáltatások iránti igényeket és kezdeményezik azok fejlesztését. Továbbá előkészítik és feldolgozzák az adatokat az éves és negyedéves működési beszámolókhoz, valamint az ellátottak egyes kategóriáiról szóló jelentésekhez, az igényeknek megfelelően.
A tervezési, fejlesztési és beszámolási feladatokat két szakmunkatárs látja el: egy okleveles szociális munkás és egy okleveles szociológus, továbbá egy informatikus rendszeradminisztrátor és egy fordító.

Szakmai életrajzok:

LjILjANA POPOVIĆ - a tervezési, fejlesztési és beszámolási feladatokat ellátó szakmunkatárs – 1966-ban született Újvidéken. Okleveles szociális munkási szakképzettséget Belgrádban, a Politikai Tudományok Karán szerzett 1990-ben, az esetvezetői képzést pedig 2010-ben végezte el. Szabadka Város Szociális Központjában 2002. óta áll alkalmazásban. 2013. óta rendelkezik szakmai jogosítvánnyal a szociális gondozással kapcsolatos alapvető szakmai feladatok ellátására.

SNEŽANA TUMBAS LOKETIĆ - a tervezési, fejlesztési és beszámolási feladatokat ellátó szakmunkatárs. 1985-ben született Szabadkán. Szociológusi oklevelet az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett 2011-ben. Szabadka Város Szociális Központjában 2014. óta áll alkalmazásban.

A Szabadka Város Szociális Központjának rendszeradminisztrátora Zdravko Nikić, fordítója pedig Helena Vojnić Purčar.