22.05.2018. Utorak
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
Organizacija rada
Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove obavlje sve upravno-pravne poslove za građane u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i sve pravne poslove u nadležnosti organa starateljstva.

Upravni poslovi obuhvataju primenu upravno procesnih pravila u vođenju postupka i donošenja odluka u upravnim stvarima čije je rešavanje zakonom povereno centru za socijalni rad.
Služba obavlja i sledeće poslove: pravne poslove u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih poslovno nesposobnih lica i drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom, kao i poslove informisanja, pravnog savetovanja, učešća u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera socijalne zaštite, u saradnji sa zaposlenim stručnim radnicima na poslovima zaštite dece i omladine i odraslih i starih lica.

U sastavu pravne službe funkcioniše i kancelarija za materijalna davanja i prijemna kancelarija.

1. Prijemna kancelarija
Obavlja prijem svih građana koji se prvi put jave Centru za socijalni rad. Procenjuje da li je problematika u našoj nadležnosti i u tom slučaju upućuje građane u odgovarajuću službu u centru, a ukoliko nije upućuje ih na ostvarivanje prava u druge institucije.
Kroz rad ove kancelarije vrši se i prijem svih pisanih podnesaka građana, kao i prijem telefonskih poziva.
2. Kancelarija za materijalna davanja
Obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava građana na materijalno obezbeđenje porodice i sve druge vidove materijalnih davanja.

Službu za pravne poslove čini 6 pravnika, 5 socijalnih radnika u kancelariji za materijalna davanja i socijalni radnik na poslovima prijema građana, 3 administrativna radnika i 1 prevodilac.

Rukovodilac Službe za pravne poslove: Sava Tabaković, dipl.pravnik

 

 

 

 

 

replica watches