+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Jogi szolgálat

Ez a Szolgálat a polgárok számára elvégzi a szociális védelmi jogok megvalósításához szükséges,  valamint a gyámhatóság hatáskörébe tartozó összes közigazgatási és jogügyletet.

TEVÉKENYSÉGÜNK

            A közigazgatási teendők,  a közigazgatási ejárásra és döntéshozatalra vonatkozó szabályok betartására vonatkoznak, olyan esetek megoldásában, melyek a Szociális Központ hatáskörébe tartoznak.

            A Szolgálat elvégzi a következő feladatokat  is:

  • elvégzi azokat a jogügyleteket, melyek a családi viszonyokkal, gyermekek és megkiskorosított személyek jogainak védelmével kapcsolatos eljárás megindítására vonatkoznak, valamint azokban az esetekben is, amikor a törvény előírja a gyámhatóság aktív jelenlétét és részvételét
  • tájékoztat, jogi tanacsadást végez, részt vesz a szociális védelmi intézkedések és szolgáltatások  felmérésében, tervezésében és megvalósításában, együttműködv a gyermek- és felnÅ‘ttvédelmi szolgálatban dolgozó szakmunkásokkal.

SZOLGÁLATUNK SZERKEZETI FELÉPITÉSE

            A Jogi Szolgálaton belül 2 iroda működik. Az egyik ügyfélfogadási iroda, a másik a polgárok anyagi ellátásával foglalkozik.

1. Ügyfélfogadási iroda
Azokat a polgárokat fogadja, akik először jelentkeznek a Szociális Központban. Felméri, hogy az adott probléma a Központ hatáskörébe tartozik-e, ha igen, a polgárt a megfelelő szolgálathoz utasítja, ellenkező esetben útbaigazítja, mely intézényhez kell fordulnia jogai megvalósítása érdekében.

Ebben az irodában fogadják az összes írásbeli beadványt és telefonhívásokat.

2. A polgárok anagi ellátásával foglalkozó iroda
Meghatározza,  jogosult-e a polgár, család anyagi ellátásra, vagy más anyagi támogatásra.

 
A SZOLGÁLAT DOLGOZÓI

A Szolgálatnak 5 jogásza és  3 szociális munkása van ( egy közülük az ügyfélfogadási irodában tájékoztatási feledatokat lát el)